Prima / Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2017
 
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2017
27.10.2017

Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2017

Biroul Național de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2017, s-au eliberat 2891 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în descreștere cu 3,5% faţă de ianuarie-septembrie 2016.

Tabelul 1. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2017

 

Total, număr

În % faţă de:

Informativ: ianuarie-septembrie 2016 în % față de total

ianuarie-septembrie 2016

total

Total

2891

96,5

100,0

100,0

din care pentru clădiri:

 

 

 

 

rezidenţiale (inclusiv pentru colectivități)

1674

94,6

57,9

59,1

nerezidenţiale

1217

99,3

42,1

40,9

din total, în:

 

 

 

 

mediul urban

1570

95,8

54,3

54,7

mediul rural

1321

97,3

45,7

45,3

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din numărul total al autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri, în mediul urban au fost eliberate 1570 autorizaţii sau cu 4,2% mai puțin față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent, iar în mediul rural au fost eliberate 1321 autorizații sau cu 2,7% mai puțin față de ianuarie-septembrie 2016.

Tabelul 2. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri, pe regiuni de dezvoltare

 

Rezidenţiale, număr

Nerezidenţiale, număr

ianuarie-septembrie 2017

ianuarie-septembrie 2016

ianuarie-septembrie 2017

ianuarie-septembrie 2016

Total

1674

1770

1217

1226

din care:

 

 

 

 

Mun. Chişinău

657

651

121

156

Nord

236

263

311

412

Centru

556

586

324

339

Sud

138

191

209

194

UTA Găgăuzia

87

79

252

125

Distribuția în profil regional evidențiază o scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădirile rezidențiale în regiunea de dezvoltare Nord (cu 27 unități), în regiunea de dezvoltare Centru (cu 30 unități), în regiunea de dezvoltare Sud (cu 53 unități). În mun.Chișinău și UTA Găgăuzia s-au înregistrat cu 6 și respectiv 8 autorizații de construire pentru clădirile rezidențiale mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Pentru clădirile nerezidenţiale, în ianuarie-septembrie 2017 s-au înregistrat scăderi în mun. Chișinău (cu 35 unități), în regiunea de dezvoltare Nord (cu 101 unități), în regiunea de dezvoltare Centru (cu 15 unități). Creșteri s-au înregistrat în regiunea de dezvoltare Sud (cu 15 unități) și în UTA Găgăuzia (cu 127 unități).

 

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire