Prima / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2017
 
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2017
07.11.2017

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2017*

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2017 s-au cifrat la 224,1 mil. dolari SUA, cu 7,8% mai mult față de luna precedentă și cu 15,8% - comparativ cu luna septembrie 2016.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În ianuarie-septembrie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 1651,8 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 15,3%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1070,8 mil. dolari SUA (64,8% din total exporturi), fiind în creștere cu 17,2% față de ianuarie-septembrie 2016, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 11,0%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 581,0 mil. dolari SUA (35,2% din total exporturi), majorându-se cu 11,9% comparativ cu ianuarie-septembrie 2016. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, scaune, fire și cabluri electrice) au deținut 23,5% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țesături, materiale tricotate sau croșetate, mobilier, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, combustibili, vehicule) – 11,7%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1066,6 mil. dolari SUA (cu 16,6% mai mult față de ianuarie-septembrie 2016), deținând o cotă de 64,6% în total exporturi (63,8% – în ianuarie-septembrie 2016).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,4% (21,0% - în ianuarie-septembrie 2016), ce corespunde unei valori de 336,4 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 11,8%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2016.

Figura 2. Structura exporturilor pe grupe de țări

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-septembrie 2017, comparativ cu perioada similară din anul 2016, relevă majorarea exporturilor în România (+15,6%), Turcia (+45,8%), Germania (+20,6%), Italia (+11,9%), Federația Rusă (+8,8%), Bulgaria (+30,3%), Ucraina (+35,0%), Spania (de 3,8 ori), Polonia (+19,7%), Austria (+43,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+6,9%), Grecia (+28,2%), Belarus (+5,6%), Serbia (de 3,0 ori), Cipru (de 2,5 ori), Kazahstan (+31,8%), Ungaria (de 1,6 ori), Belgia (+32,0%), Arabia Saudită (de 2,9 ori), Slovacia (+34,3%), Georgia (+15,1%), Canada (de 1,9 ori), Vietnam (de 2,4 ori) și Emiratele Arabe Unite (de 3,1 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 15,6%.

În același timp s-au redus livrările în Irak (-52,6%), Israel (-54,1%), Egipt (-70,6%), Olanda (-13,5%), Malaysia (-27,6%), Elveția (-8,5%), Liban (-24,3%), India (-69,3%) și Iordania (-44,7%).

Figura 3. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-septembrie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (+31,8%), semințe și fructe oleaginoase (+31,4%), legume și fructe (+22,2%), îmbrăcăminte și accesorii (+8,6%), produse medicinale și farmaceutice (+50,4%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+10,1%), cereale și preparate pe bază de cereale (+8,8%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,8 ori), mobilă și părțile ei (+6,0%), produse chimice organice (+46,2%), fire, țesături și articole textile (+8,5%), tutun brut și prelucrat (+46,8%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+38,5%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 1,8 ori), carne și preparate din carne (de 1,6 ori), încălțăminte (+12,6%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+48,7%), produse lactate și ouă de păsări (+15,9%), vehicule rutiere (+9,6%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+25,7%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 15,6%.

Totodată s-au micșorat exporturile de cauciuc prelucrat (-84,0%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare (-21,0%), articole din minerale nemetalice (-13,5%), articole prelucrate din metal (-10,8%), zahăr, preparate pe bază de zahar; miere (-6,5%), animale vii (-26,9%), articole de voiaj; sacose și similare (-16,0%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automata a datelor (-70,1%).

Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2017 au însumat 430,8 mil. dolari SUA, cu 0,3% mai mult față de luna anterioară și cu 19,1% - comparativ cu luna septembrie 2016.

Figura 4. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În ianuarie-septembrie 2017 importurile de mărfuri au constituit 3438,8 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 18,8%.

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1713,7 mil. dolari SUA (cu 19,4% mai mult față de ianuarie-septembrie 2016), deținând o pondere de 49,8% în total importuri (49,6% - în ianuarie-septembrie 2016).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 850,6 mil. dolari SUA (cu 16,7% mai mult decât în ianuarie-septembrie 2016), care echivalează cu o cotă de 24,7% în total importuri (25,2% – în ianuarie-septembrie 2016).

Figura 5. Structura importurilor pe grupe de țări

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-septembrie 2017, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2016, relevă creșterea importurilor din România (+25,1%), Ucraina (+34,3%), China (+26,3%), Germania (+21,2%), Italia (+16,9%), Polonia (+24,2%), Turcia (+9,4%), Franța (+23,6%), Statele Unite ale Americii (+36,0%), Federația Rusă (+3,8%), Ungaria (+22,5%), Vietnam (de 1,8 ori), Belarus (+15,5%), Bulgaria (+24,8%), Republica Cehă (+21,8%), Spania (+20,5%), Belgia (+20,5%), Japonia (+18,9%), Grecia (+26,4%), Egipt (de 2,2 ori), Slovacia (+26,1%), Olanda (+9,9%), Coreea de Sud (+16,4%), Taiwan, provincie a Chinei (+25,3%), India (+15,5%) și Danemarca (+31,6%), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 18,5%.

În același timp s-au diminuat livrările din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-8,6%) și Israel (-27,3%).

Figura 6. Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-septembrie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016, au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+27,4%), energie electrică (de 192,6 ori), produse medicinale și farmaceutice (+29,6%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+16,3%), vehicule rutiere (+18,5%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+26,8%), îmbrăcăminte și accesorii (+31,3%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+40,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+21,8%), metale neferoase (+47,1%), fire, țesături și articole textile (+8,9%), încălțăminte (de 1,7 ori), fier și oțel (+14,7%), îngrășăminte minerale sau chimice (+25,8%), articole din minerale nemetalice (+13,1%), cărbune, cocs si brichete (de 2,5 ori), produse lactate și ouă de păsări (+32,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+52,2%), articole prelucrate din metal (+9,7%), articole de voiaj; sacose și similare (de 3,2 ori), materiale plastice prelucrate (+12,2%), carne și preparate din carne (+40,4%), articole din lemn (+18,0%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+31,0%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+23,6%), legume și fructe (+7,7%), cereale și preparate pe bază de cereale (+11,4%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+20,3%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+7,8%), lemn și plută (+22,3%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,7 ori), materiale plastice sub forme primare (+11,6%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+10,0%), hrană destinată animalelor (+15,9%), mobilă și părțile ei (+10,2%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+9,4%), tutun brut și prelucrat (+6,3%), produse chimice organice (+21,0%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+29,4%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 17,9%. 

Totodată au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-14,1%), cauciuc prelucrat (-9,8%).

Deficitul balanței comerciale în luna septembrie 2017 a fost de 206,7 mil. dolari SUA, cu 15,1 mil. dolari SUA (-6,8%) mai mic, față de cel înregistrat în luna august 2017 și cu 38,7 mil. dolari SUA (+23,0%) mai mare comparativ cu luna septembrie 2016.

Figura 7. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-septembrie 2017 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1787,0 mil. dolari SUA, cu 324,5 mil. dolari SUA (+22,2%) mai mare față de cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2016. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 647,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2016 – 520,7 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 514,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2016 – 428,3 mil. dolari SUA).

Figura 8. Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-septembrie 2017 a fost de 48,0%, comparativ cu 49,5% în perioada corespunzătoare din anul 2016.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-septembrie 2017 mărfuri și produse în valoare de 147,0 mil. dolari SUA, de 2,4 ori mai mult în raport cu perioada similară din anul 2016. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (de 2,7 ori), cărora le-au revenit 87,4% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe:

Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2.
Datele pentru luna septembrie 2017 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioada corespunzătoare din anul 2016 – date rectificate.
3.
Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 

Reexporturile de mărfuri clasice
reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare
reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici). 

Persoană de contact:

Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire