Prima / Activitatea societăţilor de asigurare în ianuarie-septembrie 2017
 
Activitatea societăţilor de asigurare în ianuarie-septembrie 2017
21.11.2017

Activitatea societăţilor de asigurare în ianuarie-septembrie 2017*

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2017 primele brute subscrise au constituit 1068,0 mil. lei, fiind în creştere cu 5,3% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.
                  
Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 336,6 mil. lei, fiind în descreștere cu 4,7% față de achitările efectuate în perioada corespunzătoare a anului 2016.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-septembrie

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2017 în % față de 2016

mil. lei

structura, %

2017 în % față de 2016

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

 Total

1 014,6

1 068,0

100,0

100,0

105,3

353,2

336,6

100,0

100,0

95,3

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

955,5

1 004,2

94,2

94,0

105,1

344,2

321,4

97,4

95,5

93,4

asigurări de sănătate

58,4

65,6

5,8

6,1

112,4

19,6

20,7 

5,5

6,2

105,8

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

190,9

210,0

18,8

19,7

110,0

112,1

115,6

31,7

34,3

103,1

asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

77,7

65,6

7,7

6,1

84,4

13,2

10,8 

3,7

3,2

81,7

asigurări de răspundere civilă auto

482,9

517,1

47,6

48,4

107,1

192,9

169,7

54,6

50,4

87,9

alte asigurări generale

145,5

145,9

14,3

13,7

100,2

6,4

36,1

1,9

1,4

72,1

Asigurări de viață

59,1

63,8

5,8

6,0

107,9

9,1

15,2

2,6

4,5

167,7

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

56,1

60,3

5,5

5,6

107,6

7,6

7,6

2,2

2,3

100,0

alte asigurări de viață

3,0

3,5

0,3

0,4

114,0

1,4

7,6

0,4

2,2

de 5 ori 

În ianuarie-septembrie 2017 veniturile societăţilor de asigurare s-au redus în raport cu perioada respectivă a anului 2016 cu 0,8%, iar cheltuielile acestora au crescut cu 4,4%. Profitul pînă la impozitare s-a redus cu 61,3%.

În perioada de referință 13 societăţi de asigurare au acumulat profit în sumă de 88,3 mil. lei și 7 societăţi de asigurare au suportat pierderi în sumă de 36,6 mil. lei.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale societăților de asigurare în ianuarie- septembrie

 

milioane lei

2017 în % față de 2016

2016

2017

Venituri – total

1 702,7

1 689,6

99,2

Venituri din activitatea operațională

1 462,3

1 569,5

107,3

din care din activitatea de asigurare

1 401,4

1 532,3

109,3

Cheltuieli – total

1 569,1

1 637,8

104,4

Cheltuieli aferente activității operaționale

1 445,4

1 516,7

104,9

din care aferente activității de asigurare

1 116,3

1 194,0

107,0

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

133,6

51,7

38,7

 

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

           
Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Activitatea societăţilor de asigurare în ianuarie-septembrie 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire