Prima / Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2017
 
Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2017
28.11.2017

Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2017

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2017 valoarea investiţiilor1 în active imobilizate a constituit 11113,4 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 2,4% (în preţuri comparabile).

Investiţii în active imobilizate. În ianuarie-septembrie 2017 investițiile în imobilizări necorporale au crescut cu 17,0%, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent. Investițiile în imobilizările corporale au însumat 10927,3 mil. lei, fiind în creștere cu 2,2% față de perioada similară a anului precedent.

Tabelul 1. Structura investiţiilor în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2017

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-septembrie 2016

total

Investiţii în active imobilizate – total

11 113,4

102,4

100,0

Imobilizări necorporale

186,1

117,0

1,7

Imobilizări corporale

10 927,3

102,2

98,3

din care:

 

 

 

clădiri rezidențiale

1 822,8

95,6

16,4

clădiri nerezidențiale

1 774,2

90,3

16,0

construcții inginerești

1 771,9

125,8

15,9

mașini, utilaje, instalații de transmisie

3 935,9

107,7

35,4

mijloace de transport

1 048,9

98,7

9,4

alte imobilizări corporale

573,6

119,8

5,2

Pe tipuri de imobilizări corporale, în ianuarie-septembrie 2017 s-a înregistrat scădere a volumului de investiții la clădiri nerezidențiale cu 9,7% și la clădiri rezidențiale cu 4,4%. Valoarea investițiilor în construcțiile inginerești a crescut față de ianuarie-septembrie 2016 cu 25,8%, iar la mașini, utilaje, instalații de transmisie cu 7,7%

Din total investiţii realizate în ianuarie-septembrie 2017, cea mai mare pondere revine investițiilor în utilaje, maşini, instalații de transmisie care a constituit 35,4%.

Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-septembrie 2017 au fost utilizate preponderent mijloacele proprii ale investitorului, care au constituit 7810,1 mil. lei, reprezentând 70,3% din valoarea totală a mijloacelor utilizate pentru realizarea investițiilor.

Tabelul 2. Structura investiţiilor în active imobilizate pe surse de finanţare în ianuarie-septembrie 2017

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-septembrie 2016

total

Investiţii în active imobilizate - total

11 113,4

102,4

100,0

din care, finanţate din contul:

 

 

 

bugetului de stat

472,2

134,1

4,3

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

527,0

125,4

4,7

mijloacelor proprii

7 810,1

100,8

70,3

surselor din străinătate

525,8

96,0

4,7

altor surse

1 778,3

99,8

16,0

În ianuarie-septembrie 2017, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 999,2 mil. lei, ceea ce constituie 9,0% din total investiţii.

 

Notă:

1 Sfera de cuprindere o prezintă toate întreprinderile  indiferent de genul de activitate, tipul de proprietate și forma organizatorico-juridică, care au angajate 5 persoane și peste.

 

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire