Prima / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2017
 
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2017
07.12.2017

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2017*

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2017 s-au cifrat la 268,2 mil. dolari SUA, cu 19,7% mai mult față de luna precedentă și cu 33,6% - comparativ cu luna octombrie 2016.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În ianuarie-octombrie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 1920,0 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 17,5%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1261,6 mil. dolari SUA (65,7% din total exporturi), fiind în creștere cu 19,7% față de ianuarie-octombrie 2016, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 12,7%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 658,4 mil. dolari SUA (34,3% din total exporturi), majorându-se cu 13,5% comparativ cu ianuarie-octombrie 2016. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, scaune, fire și cabluri electrice) au deținut 23,1% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țesături, materiale tricotate sau croșetate, mobilier, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, combustibili, vehicule) – 11,2%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1254,6 mil. dolari SUA (cu 19,9% mai mult față de ianuarie-octombrie 2016), deținând o cotă de 65,3% în total exporturi (64,1% – în ianuarie-octombrie 2016).
        
Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 19,8% (21,0% - în ianuarie-octombrie 2016), ce corespunde unei valori de 380,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 10,7%, comparativ cu ianuarie-octombrie 2016.

Figura 2. Structura exporturilor pe grupe de țări

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-octombrie 2017, comparativ cu perioada similară din anul 2016, relevă majorarea exporturilor în România (+17,6%), Turcia (de 1,6 ori), Germania (+25,0%), Italia (+14,9%), Polonia (+32,2%), Federația Rusă (+7,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+14,1%), Spania (de 2,6 ori), Ucraina (+31,5%), Austria (de 1,6 ori), Bulgaria (+21,7%), Belarus (+6,6%), Grecia (+28,8%), Serbia (de 3,1 ori), Cipru (de 2,6 ori), China (+23,9%), Kazahstan (+25,8%), Belgia (+31,7%), Slovacia (+41,2%), Ungaria (+36,8%), Canada (de 2,1 ori), Arabia Saudită (de 2,6 ori), Vietnam (de 2,5 ori), Franța (+4,8%), Statele Unite ale Americii (+10,8%), Siria (+40,7%), Azerbaidjan (+43,8%) și Emiratele Arabe Unite (de 2,8 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 17,8%.

În același timp s-au redus livrările în Irak (-52,4%), Elveția (-13,9%), Israel (-54,3%), Egipt (-70,8%), Malaysia (-31,9%), Olanda (-12,5%) și Liban (-21,5%).

Figura 3. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-octombrie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (+37,0%), legume și fructe (+36,7%), semințe și fructe oleaginoase (+24,8%), îmbrăcăminte și accesorii (+13,5%), cereale și preparate pe bază de cereale (+13,0%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+12,1%), produse medicinale și farmaceutice (+33,2%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,9 ori), mobilă și părțile ei (+7,5%), produse chimice organice (+40,6%), fire, țesături și articole textile (+8,2%), tutun brut și prelucrat (+47,0%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+44,1%), încălțăminte (+14,0%), carne și preparate din carne (+49,1%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 1,6 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+41,3%), articole din lemn (+22,2%), produse lactate și ouă de păsări (+8,8%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 17,8%.

Totodată s-au micșorat exporturile de cauciuc prelucrat (-82,8%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare (-19,1%), zahăr, preparate pe bază de zahar; miere (-13,2%), articole din minerale nemetalice (-10,9%), articole de voiaj; sacose și similare (-16,3%), articole prelucrate din metal (-6,4%).

Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2017 au însumat 465,9 mil. dolari SUA, cu 8,2% mai mult față de luna anterioară și cu 22,5% - comparativ cu luna octombrie 2016.

Figura 4. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În ianuarie-octombrie 2017 importurile de mărfuri au constituit 3904,7 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 19,2%.

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1945,1 mil. dolari SUA (cu 19,7% mai mult față de ianuarie-octombrie 2016), deținând o pondere de 49,8% în total importuri (49,6% - în ianuarie-octombrie 2016).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 964,4 mil. dolari SUA (cu 16,5% mai mult decât în ianuarie-octombrie 2016), care echivalează cu o cotă de 24,7% în total importuri (25,3% – în ianuarie-octombrie 2016).

Figura 5. Structura importurilor pe grupe de țări

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-octombrie 2017, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2016, relevă creșterea importurilor din România (+25,2%), Ucraina (+32,6%), China (+28,7%), Germania (+22,1%), Italia (+17,1%), Polonia (+25,9%), Turcia (+10,8%), Federația Rusă (+5,1%), Franța (+24,1%), Statele Unite ale Americii (+33,8%), Ungaria (+22,2%), Vietnam (de 1,8 ori), Bulgaria (+26,3%), Belarus (+12,8%), Republica Cehă (+20,8%), Spania (+20,1%), Japonia (+30,5%), Belgia (+24,6%), Grecia (+28,1%), Slovacia (+28,5%), Coreea de Sud (+20,9%), Taiwan, provincie a Chinei (+31,4%), Egipt (de 1,7 ori), India (+15,5%), Olanda (+8,2%), Uzbekistan ( de 2,2 ori) și Bangladesh (+53,8%), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 19,0%.

În același timp s-au diminuat livrările din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-11,3%), Lituania (-20,7%), Hong Kong RAS a Chinei (-75,9%) și Israel (-23,1%).

Figura 6. Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-octombrie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016, au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+27,0%), energie electrică (de 204,1 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+17,3%), produse medicinale și farmaceutice (+25,3%), vehicule rutiere (+18,4%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+29,3%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+42,6%), îmbrăcăminte și accesorii (+30,5%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+22,6%), metale neferoase (+53,0%), fire, țesături și articole textile (+9,2%), încălțăminte (de 1,7 ori), fier și oțel (+17,5%), articole prelucrate din metal (+12,5%), cărbune, cocs și brichete (de 2,7 ori), articole din minerale nemetalice (+13,6%), îngrășăminte minerale sau chimice (+25,2%), materiale plastice prelucrate (+14,2%), articole din lemn (+20,8%), carne și preparate din carne (+42,8%), produse lactate și ouă de păsări (+26,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+41,5%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+32,7%), legume și fructe (+11,8%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+25,9%), articole de voiaj; sacose și similare (de 3,1 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+11,2%), lemn și plută (+23,5%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+7,9%), materiale plastice sub forme primare (+13,0%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+17,8%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+10,8%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,7 ori), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+41,1%), hrană destinată animalelor (+16,6%), piele și blană prelucrate (+10,6%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+9,1%), produse chimice organice (+23,0%), mobilă și părțile ei (+9,1%), produse tanante și colorante (+11,6%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 18,4%. 

Totodată au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-13,8%), cauciuc prelucrat (-6,0%).

Deficitul balanței comerciale în luna octombrie 2017 a fost de 197,7 mil. dolari SUA, cu 9,0 mil. dolari SUA (-4,4%) mai mic, față de cel înregistrat în luna septembrie 2017 și cu 18,3 mil. dolari SUA (+10,2%) mai mare comparativ cu luna octombrie 2016.

Figura 7. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-octombrie 2017 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1984,7 mil. dolari SUA, cu 342,8 mil. dolari SUA (+20,9%) mai mare față de cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2016. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 690,5 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2016 – 579,0 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 584,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2016 – 484,6 mil. dolari SUA).

Figura 8. Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-octombrie 2017 a fost de 49,2%, comparativ cu 49,9% în perioada corespunzătoare din anul 2016.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-octombrie 2017 mărfuri și produse în valoare de 161,8 mil. dolari SUA, de 2,3 ori mai mult în raport cu perioada similară din anul 2016. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (de 2,7 ori), cărora le-au revenit 87,1% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe:

*Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna octombrie 2017 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioada corespunzătoare din anul 2016 – date rectificate
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru  perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici). 

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire