Prima / Activitatea companiilor de asigurare în anul 2017
 
Activitatea companiilor de asigurare în anul 2017
19.03.2018

Activitatea companiilor de asigurare în anul 2017*

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2017 primele brute subscrise au constituit 1441,9 mil. lei, fiind în creştere cu 4,5% faţă de primelebrute subscrise în anul 2016.

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 491,2 mil. lei, fiind în descreștere cu 5,4% față de achitările efectuate în anul 2016.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-decembrie

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2017 în % față de 2016

mil. lei

structura, %

2017 în % față de 2016

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

 Total

1 380,1

1 441,9

100,0

100,0

104,5

519,4

491,2

100,0

100,0

94,6

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

1 290,9

1 347,0

93,5

93,4

104,3

501,3

471,8

96,5

96,1

94,1

asigurări de sănătate

72,7

79,8

5,3

5,5

109,7

27,1

28,5

5,2

5,8

105,2

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

265,6

290,0

19,2

20,1

109,2

158,5

159,2

30,5

32,4

100,5

asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

103,3

90,3

7,5

6,3

87,4

19,3

13,0

3,7

2,6

67,2

asigurări de răspundere civilă auto

656,4

688,8

47,6

47,8

104,9

284,7

247,6

54,8

50,4

87,0

alte asigurări generale

193,0

198,1

14,0

13,7

102,7

11,8

23,6

2,3

4,8

de 2 ori

Asigurări de viață

89,2

94,9

6,5

6,6

106,5

18,1

19,4

3,5

3,9

107,0

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

84,7

90,2

6,1

6,3

106,6

9,8

10,3

1,9

2,1

105,1

alte asigurări de viață

4,5

4,7

0,3

0,3

104,9

8,3

9,1

1,6

1,8

109,3

În anul 2017 veniturile companiilor de asigurare au constituit 2327,9 mil. lei și au rămas practic la nivelul anului precedent, iar cheltuielile acestora au crescut cu 2,3%. Profitul pînă la impozitare s-a redus cu 44,1%.

În perioada de referință 13 companii de asigurare au acumulat profit în sumă de 112,4 mil. lei și 7 companii de asigurare au suportat pierderi în sumă de 47,0 mil. lei.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale companiilor de asigurare în ianuarie-decembrie

 

milioane lei

2017 în % față de 2016

2016

2017

Venituri – total

2 328,9

2 327,9

100,0

Venituri din activitatea operațională

2 026,3

2 163,2

106,8

din care din activitatea de asigurare

1 940,9

2 115,5

109,0

Cheltuieli – total

2 211,8

2 262,5

102,3

Cheltuieli aferente activității operaționale

2 032,9

2 077,1

102,2

din care aferente activității de asigurare

1 588,2

1 625,9

102,4

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

117,0

65,4

55,9

 

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Activitatea companiilor de asigurare în anul 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire