Prima / Contravenţii constatate în anul 2017
 
Contravenţii constatate în anul 2017
02.05.2018
Contravenţii constatate în anul 2017

Biroul Național de Statistică comunică datele privind contravenţiile constatate pentru anul 2017.

Numărul contravențiilor constatate este în creștere

În anul 2017 au fost constatate 450,4 mii contravenţii, cu 32,9 mii mai mult comparativ cu anul precedent. Pentru majoritatea cazurilor de contravenţii constatate au fost aplicate pedepse (95,1%). Din numărul total al hotărîrilor adoptate, 5,6 mii (1,3%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii. În medie, la 1000 locuitori revin 121 pedepse aplicate.

Figura 1. Numărul contravenţiilor constatate şi al pedepselor aplicate, 2007-2017

În rezultatul examinării contravenţiilor pe parcursul anului au fost aplicate 3,8 mii avertizări, 422,0 mii amenzi (cu 8,0% mai mult comparativ cu anul precedent) şi 2,0 mii sancțiuni aplicate cu muncă neremunerată în folosul comunității (vezi anexa, tabelul 1).

Cele mai multe contravenții sunt constatate de către organele Ministerului Afacerilor Interne

Din totalul contravenţiilor în cazul cărora au fost aplicate sancțiuni, 81,7% aparţin organelor Ministerului Afacerilor Interne, 5,4% - autorităților din subordinea Ministerului Finanțelor (de 1,6 ori mai mult compartiv cu anul precedent), 3,2% - judecătoriilor raionale şi municipale, 1,6% - Inspectoratul pentru Protecția Mediului, cîte 1,5% - Poliției de frontieră și Casei Naționale de Asigurări Sociale şi 1,2% - Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, etc.

Figura 2. Structura contravenţiilor după organele împuternicite, în anul 2017

Fiecare al doilea caz de contravenții este din domeniul circulației rutiere

Pe categorii de contravenții, aproximativ fiecare al doilea caz îl reprezintă încălcările în domeniul circulaţiei rutiere (56,7%), fiind în creștere cu 12,5% față de anul 2016, urmate de contravenţiile ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile imobiliare (12,5%), acestea majorîndu-se de 1,5 ori comparativ cu anul precedent. În topul categoriilor urmează contravenţiile ce atentează la ordinea și securitatea publică (12,1%), fiind în scădere cu 8,4% comparativ cu anul precedent, contravențiile care atentează la sănătatea populației, sănătatea persoanei, la starea sanitar-epidemiologică (4,8%) și cele care atentează la drepturile politice, de muncă și alte drepturi constituționale a persoanei fizice  (4,4%).

Figura 3. Structura contravenţiilor constatate după categorii, în anul 2017

Principala sancțiune aplicată în domeniul circulației rutiere este amenda

În total,pe parcursulanului 2017au fost constatate255,4 mii cazuri de contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere sau cu 17,6% mai mult comparativ cu anul precedent. Dintre acestea, 243,1 mii cu aplicare de pedepse, în majoritatea cazurilor au fost aplicate amenzi (98,5%), 2,3 mii avertizări (de 2 ori mai puține comparativ cu anul 2016), 894 din cazuri au implicat privarea de anumite drepturi, iar în 44 de cazuri a fost aplicat arestul contravenţional.

Tabelul 1. Aplicarea pedepsei după principalele categorii de contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere, în anul 2017

 

Total

inclusiv:

 

avertizare

amendă

privare de anumite drepturi

altele

Total, cazuri

243 139

2 311

239 522

894

478

inclusiv:

 

 

 

 

 

Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră

68 650

2

68 642

6

-

Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum

46 332

-

46 325

7

-

Încălcarea regulilor de oprire și neacordarea de prioritate pietonilor și altor participanți la traficul rutier

37 470

846

36 620

4

-

Încălcarea regulilor de îmatriculare sau de înregistrarea de stat, de revizie tehnică a vehiculelor

29 885

-

29 873

13

2

Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor

20 385

-

20 380

5

-

Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice

10 781

1

10 779

1

-

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere

6 163

-

6 160

5

-

Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără un astfel de număr

4 858

378

4 471

9

3

Încălcarea regulilor de circulație de către pietoni și alți participanți la circulația rutieră

4 574

1 083

3 490

-

1

Conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe

1 401

-

801

206

427

Alte tipuri de contravenţii

12 640

1

11 981

638

45

Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră este una dintre cele mai frecvente încălcări

De cele mai dese ori au fost aplicate sancţiuni pentru nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, care au alcătuit 68,7 mii cazuri, fiind în creștere cu 65,5% față de anul precedent. Pentru exces de viteză au fost aplicate sancțiuni în proporție de 19,1%, înregistrînd o creștere cu 32,9% față de anul 2016, iar pentru încălcarea regulilor de oprire şi neacordarea de prioritate pietonilor şi altor participanţi la traficul rutier în proporție de  15,4%.

Pentru părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier au fost aplicate 607 sancțiuni cu privare de anumite drepturi (cu 29,1% mai mult faţă de anul precedent), iar în 36 cazuri s-a aplicat arestul contravenţional. Pentru conducerea vehiculului în stare de ebrietate au fost trase la răspundere 1,4 mii persoane comparativ cu 2,4 mii persoane în anul 2016.

În categoria contravențiilor ce afectează activitatea de întreprinzător predomină desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător

În cazul contravenţiilor ceafectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliareau fost aplicate 53,5 mii pedepse. Principala sancțiune pentru această categorie de contravenții este amenda (99,4%), dar a fost aplicată și confiscarea (0,5%), ridicarea contraechivalentă a obiectului (0,1%).

În această categorie, predomină desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător, fiind aplicate amenzi în 13,9 mii cazuri, cu 39,0% mai mult comparativ cu anul precedent. Pentru încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale au fost aplicate amenzi în 8,2 mii cazuri (de 2,6 ori mai mult comparativ cu anul 2016). Amenzile privind încălcarea legislaţiei şi a regulilor din domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală constituie 11,9% din total amenzi aplicate pentru această categorie de contravenții, încălcarea regulilor privind vinieta – 11,1 % și încălcarea regulilor de prezentare a declaraţiilor privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale – 9,6%. Amenzile aplicate pentru încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de casă și control constituie 7,9% în structura amenzilor, iar pentru încălcarea normelor de calculare și de plată a contribuțiilor sociale de stat obligatorii și pentru încălcarea regulilor vamale, cîte 5,8% și respectiv 5,0%.

Ordinea și securitatea publică este afectată cel mai des de acte de huliganism și consum de alcool în locuri publice

Contravenţiile care atentează la ordinea şi securitatea publică constituie 52,7 mii cazuri, inclusiv în cazul a 51,9 mii cazuri au fost aplicate pedepse. Comparativ cu anul 2016, această categorie de contravenţii s-a micșorat cu 8,3%. Pentru aceste încălcări preponderent este aplicată amenda, dar au fost înregistrate și 5 cazuri de privare de anumite drepturi și 14 cazuri de muncă neremunerată în folosul comunității.

Pedepsele cel mai des sunt aplicate pentru huliganism nu prea grav (49,6%), pentru consum de băuturi alcoolice şi apariţia în stare de ebrietate în locurile publice (29,3%), tulburarea liniştii (14,0%), încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor (2,8%) şi încălcarea termenului de înregistrare a armei sau prelungirea permisului de deţinere (1,7%), etc.

În categoria contravențiilor ce atentează la sănătatea populației predomină încălcările legislației privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor de tutun

Contravenţiile ce atentează la sănătatea populației, persoanei, la starea sanitar-epidemiologicăau constituit 23,2 mii, inclusiv în cazul a 20,4 mii a fost aplicată pedeapsa. Amenda a fost aplicată în proporție de 91,7%, dar și 1285 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunitații și 159 cazuri de arest contravențional. În această categorie, predomină pedepsele aplicate pentru încălcarea legislației privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun (39,1%), încălcările ce ţin de vătămarea integrității corporale (36,3%), procurarea sau păstrarea ilegală de substanțe narcotice sau alte substanțe psihotrope ori consumarea unor astfel de substanțe fără prescripția medicului -7,7%.

Injuria adusă în public este cea mai frecventă încălcare ce atentează la drepturile persoanelor fizice

Contravenţiile ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice au constituit circa 20,0 mii cazuri de contravenţii constatate, inclusiv 18,7 mii cazuri cu aplicare de pedepse (cu 8,8% mai puțin comparativ cu anul 2016). Dintre acestea, 15,9 mii (85,0%) sunt pedepse pentru injuria adusă în public, iar neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului constituie 12,9%. Şi în cazul acestei categorii de contravenții, preponderent este aplicată amenda, dar au fost înregistrate şi 154 cazuri de aplicare a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii, 13 cazuri de arest contravențional și 8 avertizări.

Gradul de încasare a amenzilor aplicate la nivel de țară este sub 45 la sută

În anul 2017, suma amenzilor aplicate a constituit 289,3 milioane lei (de 1,5 ori mai mult faţă de anul precedent). Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate numai 128,0 milioane lei sau 44,2%.

Figura 4. Amenzi aplicate şi încasate, 2007-2017

Amenzile din domeniul circulației rutiere au un nivel mai mare de încasare

Nivelul de încasare a amenzilor aplicate diferă de la o categorie de contravenţii la alta. Astfel, cea mai mare rată de încasare a amenzilor aplicate este înregistrată în domeniul circulației rutiere -49,6%, în cazul contravențiilor ce atentează la regimul de transporturi - 48,1% și în domeniul agricol și sanitar-veterinar – 47,1%, iar cea mai mică în domeniul comunicațiilor electronice, poștale și al tehnologiei informației – 21,3% și cele care afectează activitatea autorităților publice – 22,0%.

 

Anexă:

 

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68

Prima / Contravenţii constatate în anul 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire