Prima / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
 
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
08.05.2018

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018*

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2018 s-au cifrat la 242,2 mil. dolari SUA, cu 12,3% mai mult față de luna precedentă și cu 14,2% - comparativ cu luna martie 2017.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În ianuarie-martie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 678,2 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,4%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 463,7 mil. dolari SUA (68,4% din total exporturi), fiind în creștere cu 33,5% față de ianuarie-martie 2017, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 22,0%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 214,5 mil. dolari SUA (31,6% din total exporturi), majorându-se cu 18,7% comparativ cu ianuarie-martie 2017. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, fire, cabluri și transformatoare electrice, încălțăminte și părți de încălțăminte, nuci decojite, scaune și alt mobilier, valize, geamantane) au deținut 23,2% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigări de foi, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase, țesături, materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice, combustibili, vehicule rutiere) – 8,4%.

Figura 2. Structura exporturilor după modul de transport

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate la exporturile de mărfuri (87,3% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (7,6%), feroviar (3,7%) și aerian (1,4%).

Figura 3. Structura exporturilor pe grupe de țări

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 454,7 mil. dolari SUA (cu 35,5% mai mult față de ianuarie-martie 2017), deținând o cotă de 67,0% în total exporturi (63,5% – în ianuarie-martie 2017).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 16,8% (20,1% - în ianuarie-martie 2017), ce corespunde unei valori de 113,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 7,2%, comparativ cu ianuarie-martie 2017.

Figura 4. Structura exporturilor pe principalele țări partenere

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-martie 2018, comparativ cu perioada similară din anul 2017, relevă majorarea exporturilor în România (+29,4%), Italia (de 1,7 ori), Germania (de 1,7 ori), Elveția (de 2,6 ori), Ucraina (de 1,6 ori), Turcia (+22,8%), Polonia (+31,5%), Grecia (de 2,0 ori), Emiratele Arabe Unite (de 5,9 ori), Spania (de 1,8 ori), Olanda (de 1,7 ori), Austria (+47,4%), Republica Cehă (+42,9%), Franța (+25,7%), Georgia (+46,5%), Slovacia (de 2,1 ori), Statele Unite ale Americii (+47,0%), Kazahstan (de 1,8 ori), Serbia (de 1,9 ori), China (de 1,6 ori), Indonezia (de 2,9 ori), Arabia Saudită (de 2,1 ori), Belgia (+26,2%), Ungaria (de 1,6 ori) și Estonia (de 1,9 ori), care a favorizat creșterea  pe total exporturi cu 31,7%. 
În același timp s-au redus livrările în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord  (-18,3%), Bulgaria (-17,2%), Siria (-97,3%), Federația Rusă (-1,0%) și Uzbekistan (-46,6%).

Figura 5. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-martie 2018, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (de 1,6 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+52,8%), legume și fructe (+31,8%), îmbrăcăminte și accesorii (+26,5%), semințe și fructe oleaginoase (+28,2%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+35,8%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,9 ori), mobilă și părțile ei (+35,5%), produse medicinale și farmaceutice (+53,7%), articole din minerale nemetalice (de 1,7 ori), tutun brut și prelucrat (de 1,8 ori), hrană destinată animalelor (+43,6%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 2,3 ori), articole din lemn (de 1,8 ori), încălțăminte (+18,9%), articole de voiaj: sacoșe și similare (+47,9%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (de 1,8 ori), animale vii (+39,4%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+22,1%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 31,7%.

Totodată s-au micșorat exporturile de zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-40,0%), vehicule rutiere (-39,7%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-17,0%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate (-12,3%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-26,2%), produse chimice organice  (-8,8%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-12,7%).

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2018 au însumat 524,3 mil. dolari SUA, cu 22,6% mai mult față de luna anterioară și cu 21,6% - comparativ cu luna martie 2017.

Figura 6. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În ianuarie-martie 2018 importurile de mărfuri au constituit 1326,2 mil. dolari SUA, volum  superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,7%.

Figura 7. Structura importurilor după modul de transport

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (80,2% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (7,9%), transportul feroviar (5,7%), maritim (2,7%) și aerian (2,6%).

Figura 8. Structura importurilor pe grupe de țări

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28)  s-au cifrat la 643,9 mil. dolari SUA (cu 31,2% mai mult față de ianuarie-martie 2017), deținând o pondere de 48,5% în total importuri (47,6% - în ianuarie-martie 2017).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 332,6 mil. dolari SUA (cu 22,5%  mai mare decât în ianuarie-martie 2017), care echivalează cu o cotă de 25,1% în total importuri (26,3% - în ianuarie-martie 2017).

Figura 9. Structura importurilor pe principalele țări partenere

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-martie 2018, comparativ cu perioada similară din anul 2017, relevă creșterea importurilor din China (+40,1), Federația Rusă (+25,7%), România (+23,7%), Germania (+37,1%), Ucraina (+34,4%), Italia (+32,0%), Polonia (+50,8%), Turcia (+19,4%), Austria (de 1,7 ori),  Ungaria (+38,0%), Franța (+26,6%), Japonia   (de 2,1 ori), Spania (+39,4%), Republica Cehă (+36,5%), Olanda (+35,9%), Slovacia (de 1,6 ori), Vietnam (+41,6 %), Suedia (+51,2%), Israel (de 1,9 ori), Serbia (+51,1%), Brazilia (de 2,1 ori), Portugalia (+50,4%), Africa de Sud (de 6,8 ori), Belgia (+14,7%), Ecuador (+35,3%), Slovenia (+28,4%), Letonia (de 1,7 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+8,4%) și Thailanda (de 1,8 ori), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 28,5%.

În același timp s-au diminuat livrările din Belarus (-30,2%), Statele Unite ale Americii  (-18,7%), Macedonia (-57,9%) și Elveția (-13,6%).

Figura 10. Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-martie 2018, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, au sporit importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+52,3%), gaz și produse industriale obținute din gaz (+36,3%), legume și fructe (de 1,6 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,6 ori), fire, țesături și articole textile (+26,7%), vehicule rutiere (+31,1%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (+16,9%), metale neferoase (de 2,0 ori), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+47,1%), articole prelucrate din metal (+41,6%), îngrășăminte minerale sau chimice (+50,4%), energie electrică (de 7570,9 ori), fier și oțel (+40,2%), piele și blană prelucrate (de 1,7 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+34,4%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+23,9%), semințe și fructe oleaginoase (+32,1%), produse medicinale și farmaceutice (+11,9%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 1,6 ori), articole din minerale nemetalice (+29,6%), îmbrăcăminte și accesorii (+18,5%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+28,6%), articole din lemn (+38,6%), materiale plastice prelucrate (+24,2%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+32,9%), materiale plastice sub forme primare (+40,1%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+41,2%), pește, crustacee, moluște (+28,8%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+28,8%), cauciuc prelucrat (+22,0%), carne și preparate din carne (+52,0%), hrană destinată animalelor (+34,2%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,6 ori), mobilă și părțile ei (+16,7%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+6,5%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+19,9%), încălțăminte (+12,1%), produse tanante și colorante (+23,6%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 28,6%.

Totodată au scăzut importurile de zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-61,9%), articole de voiaj (-70,9%), tutun brut și prelucrat (-40,4%), cărbune, cocs și brichete (-51,5%).

Deficitul balanței comerciale în luna martie 2018 a fost de 282,1 mil. dolari SUA, cu 70,2 mil. dolari SUA (+33,1%) mai mare, față de cel înregistrat în luna februarie 2018 și cu 63,0 mil. dolari SUA (+28,8%) - comparativ cu luna martie 2017.

Figura 11. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-martie 2018 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 648,0 mil. dolari SUA, cu 145,5 mil. dolari SUA (+28,9%) mai mare față de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017.

Figura 12. Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 189,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2017 – 155,1 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 218,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2017  – 165,4 mil. dolari SUA).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2018 a fost de 51,1%, comparativ cu 51,2% în perioada similară din anul 2017.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-martie 2018 mărfuri și produse în valoare de 41,7 mil. dolari SUA, cu 38,2% mai puțin în raport cu aceeași perioadă din anul 2017. Diminuarea a fost condiționată, în principal, de reducerea importurilor de autoturisme (-45,5%), cărora le-a revenit 81,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe:

Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna martie 2018 sunt provizorii, iar pentru luna precedentă și perioada corespunzătoare din anul 2017 – date rectificate.
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după  prelucrare. 
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformareesențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).  

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire