Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2018
 
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2018
15.05.2018

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2018

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 49,7 mii de turişti, din care 27,1 mii de turişti străini (54,6% din total) și 22,6 mii de turiști moldoveni (45,4%).

Comparativ cu ianuarie-martie 2017 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+10,9%), pe seama creşterii acestuia la pensiuni turistice şi agroturistice (+37,0%), hoteluri și moteluri (+13,0%), structuri de odihnă (+7,8%) și  structuri de întremare (+4,1%). Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați la tabere de vacanță pentru elevi (-69,2%) și cămine pentru vizitatori (-22,3%).

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective

 

Ianuarie-martie 2018

Ianuarie-martie 2018 în % faţă de ianuarie-martie 2017

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

49 696

27 128

110,9

114,8

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

36 282

24 716

113,0

113,6

Cămine pentru vizitatori

1 265

-

77,7

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

2 441

870

137,0

de 2,4 ori

Structuri de întremare

6 461

98

104,1

92,5

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

3 210

1 444

107,8

104,4

Tabere de vacanţă pentru elevi

37

-

30,8

-

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de  primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (28,3%), Ucraina (14,7%), Federaţia Rusă (8,6%), Statele Unite ale Americii (5,7%), Italia (4,8%), Turcia (4,6%), Germania (3,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (3,1%), Israel (2,4%), Polonia (2,0%), Bulgaria și Franța (cîte 1,3%), Belarus (1,1%), Spania (0,9%), Austria (0,8%) și Suedia (0,7%).

În ianuarie-martie 2018 la structurile de primire turistică colective au fost  înregistrate 195,7 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 8,3% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul  2017. Majorarea  numărului de înnoptări ale turiştilor a fost condiţionată de creșterea  acestora la pensiuni turistice şi agroturistice (+44,5%), hoteluri şi moteluri (+17,5%), structuri de întremare (+4,0%) și cămine pentru vizitatori (+1,4%). Totodată, s-a micșorat numărul de înnoptări ale turiștilor la tabere de vacanță pentru elevi (-53,7%) și structuri de odihnă (-0,3%).

Din numărul total de înnoptări, 72,1% le revine înnoptărilor turiştilor moldoveni şi 27,9% - înnoptărilor turiştilor nerezidenţi. 

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare

 

Ianuarie-martie 2018

Ianuarie-martie 2018 în % faţă de ianuarie-martie 2017

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

195 716

54 528

108,3

121,0

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

68 206

48 572

117,5

122,0

Cămine pentru vizitatori

26 440

-

101,4

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

3 971

1 892

144,5

de 1,9 ori

Structuri de întremare

 91 058

1 113

104,0

90,9

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

5 930

2 951

99,7

99,1

Tabere de vacanţă pentru elevi

111

-

46,3

-

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2018 a constituit 4,9 zile, din care 7,3 - pentru turiştii moldoveni şi 3,0 zile - pentru turiştii nerezidenţi.

Indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective în ianuarie-martie 2018 a constituit  23,6%, inclusiv la hoteluri şi moteluri – 15,8%, cămine pentru vizitatori – 58,7%, pensiuni turistice şi agroturistice – 7,4%, structuri de întremare – 54,5%, structuri de odihnă – 5,5%, tabere de vacanță pentru elevi – 0,5%.

          

Notă:

 

Persoană de contact: 
Janeta Savva 
şef al secţiei statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului
tel. 0 22 40 30 28

Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire