Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2018
 
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2018
11.06.2018

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 20181

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2018 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din iunie 2017 pînă în mai 2018) a constituit 2,8%, inclusiv la: produse alimentare – 4,2%, mărfuri nealimentare – 2,7% şi servicii prestate populaţiei – 0,4%.

Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în mai 2018 faţă de aprilie 2018 a constituit 100,0% (informativ: în mai 2017 faţă de aprilie 2017 IPC a marcat 100,9%)2.

În luna mai a.c. preţurile medii de consum au rămas la nivelul preţurilor din luna aprilie 2018, fiind influenţate de descreşterea preţurilor la produsele alimentare cu 0,5 la sută, de creşterea preţurilor la mărfurile nealimentare şi la tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,2 şi respectiv 0,5 la sută (Tabelul 1).

În luna mai 2018 faţă de aprilie 2018 au scăzut preţurile la următoarele produse alimentare: pomuşoare de livadă – cu 39,3%, ouă de găină – cu 18,4%, fructe exotice – cu 4,4%, slănină neprelucrată – cu 4,3%, legume proaspete – cu 3,1% (în special: dovlecei – cu 22,9%, castraveţi – cu 22,2%, tomate – cu 7,5%, varză – cu 7,4%, vinete – cu 2,8%, ciuperci – cu 2,7%), ulei vegetal – cu 2,0%, zahăr tos – cu 1,8%, lapte şi produse lactate – cu 1,2% (în special: brînză din lapte de vacă – cu 2,2%, lapte integral – cu 1,6%, smîntînă – cu 0,8%, caşcaval – cu 0,7%), peşte proaspăt şi congelat – cu 0,7%, carne, preparate şi conserve din carne – cu 0,3% (în special: preparate din carne şi semifabricate – cu 1,4%, subproduse – cu 1,1%, carne de pasăre – cu 0,7%, carne de vită şi de oi – cu cîte 0,6%), crupe – cu 0,6%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate unele creşteri de preţuri la fructe de livadă sîmburoase – cu 24,6%, cartofi – cu 19,8%, morcovi şi sfeclă roşie – cu 18,9% şi respectiv 11,4%, ceapă uscată – cu 3,1%, îngheţată – cu 1,3%, bere şi usturoi – cu cîte 0,5%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menţionăm, că în perioada de referinţă preţurile la majoritatea mărfurilor au rămas la nivelul lunii precedente. Totodată, s-au înregistrat unele creşteri de preţuri la carburanţi – cu 3,6%, costume de baie pentru femei – cu 3,7%, obiecte de sanitărie şi igienă – cu 1,7%, mijloace de transport cu motor şi mărfuri sportive – cu cîte 1,6%, biciclete – cu 1,2%, rochii pentru dame – cu 1,1%, sandale pentru copii – cu 0,9%, ţigări – cu 1,2%.

Concomitent, în perioada de raport, la mărfurile nealimentare au fost înregistrate unele reduceri de preţuri la sandalete pentru dame – cu 2,6%, autoturisme – cu 1,5%, televizoare – cu 1,3%, aspiratoare – cu 0,9%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 0,5%, medicamente – cu 0,4%, produse chimice de uz casnic – cu 0,3%.

Pentru serviciile prestate populaţiei în luna mai 2018 faţă de aprilie 2018 a fost înregistrată majorare la serviciile de turism peste hotarele ţării – cu 43,6%, asigurarea obligatorie a transportului – cu 2,2%, serviciile laboratoarelor medicale – cu 1,9%, serviciile medicale cu plată – cu 0,7%, alimentaţia publică – cu 0,5%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 0,4%.

Totodată, în perioada de raport au scăzut tarifele medii lunare pentru întreţinerea copiilor în creşe şi grădiniţe – cu 2,4%, serviciile hoteliere – cu 1,7%, închirierea apartamentelor – cu 1,1%, serviciile transportului feroviar de pasageri – cu 0,6%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în mai 2018 

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Mai 2018 în % faţă de:

Informativ: Mai 2017 în % faţă de:

Aprilie 2018

Decembrie 2017

Mai 2017

Aprilie 2017

Decembrie 2016

Mai 2016

Total

10 000

0,0

0,8

2,8

0,9

5,3

7,4

  Produse alimentare

4 006

-0,5

2,3

4,2

2,0

7,7

9,1

Pîine

291

0,1

0,4

0,8

0,0

0,6

1,2

Legume

351

-3,1

14,6

12,5

5,2

42,0

27,0

Fructe

264

0,9

20,2

8,0

10,5

36,5

20,2

Carne, preparate şi conserve din carne

813

-0,3

-2,3

2,8

0,8

2,8

5,7

Lapte şi produse lactate

551

-1,2

-0,8

4,3

-0,7

-1,6

2,5

Zahăr

85

-1,8

-4,0

-4,4

0,2

2,3

9,3

Ouă

76

-18,4

-34,5

1,5

-16,8

-34,3

27,9

Ulei vegetal

87

-2,0

-3,5

-6,2

-1,6

-3,1

3,9

  Mărfuri nealimentare

3 506

0,2

0,7

2,7

-0,1

2,0

5,0

Confecții

374

0,2

0,6

4,4

0,6

2,3

4,8

Încălțăminte

217

-0,1

1,3

5,0

0,8

2,5

8,9

Medicamente

506

-0,4

-2,9

-5,9

-0,1

-0,6

-1,7

Combustibili

593

1,8

4,3

7,7

-1,7

1,8

9,8

Materiale de construcţie

70

-0,1

0,1

1,3

0,2

1,0

1,2

  Servicii

2 488

0,5

-1,4

0,4

0,6

6,0

8,1

Servicii comunal-locative

1 053

-0,1

-4,5

-2,0

1,2

3,2

4,6

Apă potabilă şi canalizare

97

0,0

0,0

15,1

4,5

6,2

7,5

Energie electrică

428

0,0

-1,1

-1,1

0,0

3,9

3,9

Gaze naturale prin reţea

205

0,0

-20,2

-20,2

0,0

0,0

0,0

Încălzire centralizată

139

0,0

0,0

0,0

4,4

6,5

14,1

Transportul de pasageri

240

0,0

0,0

-0,6

0,2

-0,2

-0,3

Alimentaţia publică

215

0,5

0,7

4,9

0,1

1,9

3,5

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)

Grupa

Denumirea grupei

Mai 2018 în % faţă de:

Aprilie 2018

Decembrie 2017

Mai 2017

 

Total IPC

100,0

100,8

102,8

01

Produse alimentare şi băuturi nealcoolice

99,5

102,3

104,2

02

Băuturi alcoolice şi tutun

100,9

104,4

110,7

03

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

100,1

100,8

104,4

04

Întreţinerea locuinţei

99,9

96,7

99,3

05

Înzestrarea apartamentului

100,0

100,0

102,2

06

Ocrotirea sănătăţii

99,8

97,9

96,1

07

Transportul

101,2

102,8

103,9

08

Servicii de telecomunicaţie

100,0

99,6

99,5

09

Cultură şi odihnă

104,4

102,7

105,2

10

Studii

100,0

100,0

101,4

11

Hoteluri, cafenele şi restaurante

100,3

100,7

104,8

12

Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii

99,8

100,3

102,2

Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente

Denumirea indicatorilor

Mai 2018 în % faţă de:

Aprilie 2018

Decembrie 2017

Mai 2017

Total IPC

100,0

100,8

102,8

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,4

100,7

103,5

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,4

99,8

101,7

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,0

101,8

104,2

Total IPC exclusiv combustibili

99,9

100,6

102,4

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

99,5

102,3

104,2

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

99,9

97,4

97,8

Indicele preţurilor la combustibili

101,8

104,3

107,7

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

99,8

100,8

102,4

Figura 1. Indicii Preţurilor de Consum (IPC) mai 2017-mai 2018
(luna corespunzătoare a anului precedent =100)

Preţurile de consum în luna mai 2018 comparativ cu luna mai 2017 au înregistrat o tendinţă de creştere cu 2,8 la sută, iar în mai 2017 faţă de mai 2016 – cu 7,4 la sută.

 

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei din Conturi Naţionale (ved. metadatele de referinţă).  Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată pentru calcularea IPC ianuarie 2018.
3 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009.

 

Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor
tel.0 22 40 31 11

Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire