Prima / Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2018
 
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2018
29.06.2018

Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2018

Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2018, fondul locativ1 al Republicii Moldova a constituit 1287,3 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 87265,2 mii m2.

Pe medii de rezidenţă, în localităţile urbane au fost înregistrate 539,0 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 38302,8 mii m2 , ceea ce constituie 41,9% din total fond locativ înregistrat. Localităţilor rurale le revin 748,3 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 48962,4 mii m2  sau 58,1% din total.

După numărul de camere, 10,0% din numărul total al locuinţelor înregistrate constituie locuințele cu o cameră, 32,2% – cu două camere, 36,5% – cu trei camere, 21,2% – cu patru şi mai multe camere.

Figura 1. Structura locuințelor după numărul de camere

Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 24,6 m2, în localităţile urbane – 25,2 m2, în localităţile rurale – 24,1 m2.

Indicatorii de bază care caracterizează fondul locativ pe regiuni, municipii şi raioane sunt prezentaţi în anexele 1-3.

 Anexe:

Notă:

1 Conform datelor autorităţilor administraţiei publice locale, persoanelor juridice care dispun de fond locativ în localitățile urbane și rurale și Agenţiei Servicii Publice vizând înregistrările fondului locativ individual în localitățile urbane.

 

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Prima / Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire