Prima / Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova ianuarie-iunie 2018
 
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova ianuarie-iunie 2018
06.08.2018

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova ianuarie-iunie 2018

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în ianuarie-iunie 2018 faţă de perioada respectivă a anului 2017 a constituit 93,2%.

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole în ianuarie-iunie faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, %

 

2014

2015

2016

2017

2018

Total produse agricole

91,5

98,5

103,8

100,7

93,2

din care:

 

 

 

 

 

produse vegetale

79,5

104,9

113,2

97,5

91,8

produse animaliere

116,8

89,3

92,2

106,4

96,3

La produsele vegetale preţurile producătorului s-au micşorat în medie cu 8,2%. Au scăzut preţurile la tutun – cu 32,6%, pomuşoare de cultură – cu 30,7%, floarea soarelui (excluzînd seminţe de soi) – cu 17,7%, rapița – cu 14,5%, culturile cerealiere şi leguminoase boabe – cu 9,4% (din ele la culturi leguminoase pentru boabe – cu 23,6%, porumb (excluzînd seminţe de soi) – cu 9,5%, grîu (excluzînd seminţe de soi) – cu 3,3%). Totodată, au crescut preţurile de vînzare la fructe – cu 38,3%, legume - cu 18,0%, cartofi – cu 2,6%.

La produsele animaliere a fost înregistrată micșorarea preţurilor cu 3,7%. Аu scăzut preţurile la ouă alimentare - cu 10,8%, porcine (în masă vie) – cu 7,1%, păsări (în masă vie) - cu 6,5%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la bovine (în masă vie) – cu 33,3%, ovine şi caprine (în masă vie) – cu 7,9%.

 

Notă:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova ianuarie-iunie 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire