Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2018
 
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2018
14.08.2018

Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2018*

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în  ianuarie – iunie 2018 încasările în numerar pe sistemul bancar au însumat 53525 mil. lei, fiind în creștere cu 4,0% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de încasări:

 • alte încasări – cu 9,2%;
 • de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 6,4%;
 • din impozite și taxe – cu 1,0%.

Concomitent reduceri au fost înregistrate pentru următoarele tipuri de încasări:

 • din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 19,4%;
 • de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 4,9%;
 • de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 3,5%;
 • de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 0,3%.

În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 53033 mil. lei, depășind cu 3,7% eliberările efectuate în ianuarie-iunie 2017. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de eliberări:

 • pentru achiziționarea produselor agricole – cu 12,3%;
 • plățile pentru alte scopuri – cu 12,2%;
 • plățile din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 8,6%.

Concomitent s-au redus eliberările pentru:

 • cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 5,8%;
 • salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 0,7%.

Tabelul 1. Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie-iunie

 

milioane lei

structura, %

2018 în % față de 2017

2017

2018

2017

2018

Încasări total

51 485

53 525

100,0

100,0

104,0

de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere

29 471

31 346

57,2

58,6

106,4

din plățile pentru chirie și servicii comunale

3 232

2 606

6,3

4,9

80,6

de la întreprinderile care prestează servicii de transport

675

642

1,3

1,2

95,1

de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice

2 860

2 760

5,6

5,2

96,5

din impozite și taxe

1 341

1 354

2,6

2,5

101,0

de la întreprinderile care prestează alte servicii

3 863

3 851

7,5

7,2

99,7

alte încasări

10 042

10 965

19,5

20,4

109,2

Eliberări  total

51 155

53 033

100,0

100,0

103,7

pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare

6 236

6 194

12,2

11,7

99,3

pentru achiziționarea produselor agricole

984

1 106

1,9

2,1

112,3

pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice

18 495

17 420

36,2

32,8

94,2

din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net)

6 538

7 100

12,8

13,4

108,6

pentru alte scopuri

18 901

21 214

36,9

40,0

112,2

  

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire