Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2018
 
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2018
15.08.2018

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2018

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2018 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 150,5 mii de turişti, din care 71,3 mii de turişti străini (47,4% din total) și 79,2 mii de turiști moldoveni (52,6%).

Comparativ cu ianuarie-iunie 2017 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+12,0%), pe seama creşterii acestuia la pensiuni turistice şi agroturistice (+34,3%), structuri de odihnă (+23,3%),  hoteluri și moteluri (+12,2%), structuri de întremare (+3,4%) și tabere de vacanță pentru elevi (+2,5%). Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați la cămine pentru vizitatori cu 12,2%.

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective

 

Ianuarie-iunie 2018

Ianuarie-iunie 2018 în % faţă de ianuarie-iunie 2017

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

150 454

71 273

112,0

110,1

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

92 615

63 859

112,2

107,8

Cămine pentru vizitatori

2 715

-

87,8

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

7 949

2 957

134,3

de 2,7 ori

Structuri de întremare

13 902

361

103,4

100,3

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

18 823

4 096

123,3

102,7

Tabere de vacanţă pentru elevi

14 450

-

102,5

-

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de  primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (28,2%), Ucraina (12,6%), Federaţia Rusă (8,3%), Statele Unite ale Americii (5,5%), Germania și Italia (cîte 4,4%), Turcia (3,8%), Polonia (3,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,8%), Israel (2,4%), Franța (1,7%), Bulgaria (1,4%), Austria (1,3%), Belarus și Olanda (cîte 1,1%), China (1,0%), Spania, Suedia și Elveția (cîte 0,9%).

În ianuarie-iunie 2018 la structurile de primire turistică colective au fost  înregistrate 637,0 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 7,8% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul  2017. Majorarea  numărului de înnoptări ale turiştilor a fost condiţionată de creșterea  acestora la pensiuni turistice şi agroturistice (+27,1%), hoteluri şi moteluri (+16,9%), tabere de vacanță pentru elevi (+7,1%) structuri de odihnă (+5,1%), cămine pentru vizitatori (+4,1%) și structuri de întremare (+1,7%). Din numărul total de înnoptări, 76,6% le revine înnoptărilor turiştilor moldoveni şi 23,4% - înnoptărilor turiştilor nerezidenţi. 

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare

 

Ianuarie-iunie 2018

Ianuarie-iunie 2018 în % faţă de ianuarie-iunie 2017

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

637 014

149 357

107,8

114,2

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

183 704

128 775

116,9

112,8

Cămine pentru vizitatori

52 677

-

104,1

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

14 488

6 926

127,1

de 2,8 ori

Structuri de întremare

 204 191

4 476

101,7

98,1

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

53 781

9 180

105,1

96,4

Tabere de vacanţă pentru elevi

128 173

-

107,1

-

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2018 a constituit 5,2 zile, din care 7,2 - pentru turiştii moldoveni şi 3,1 zile - pentru turiştii nerezidenţi.

Indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective în ianuarie-iunie 2018 a constituit  29,2%, inclusiv la hoteluri şi moteluri – 21,0%, cămine pentru vizitatori – 58,1%, pensiuni turistice şi agroturistice – 11,2%, structuri de întremare – 59,6%, structuri de odihnă – 14,3%, tabere de vacanță pentru elevi – 34,5%.

 

Notă:

 

Persoană de contact: 
Janeta Savva 
şef al secţiei statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului
tel. 0 22 40 30 28

Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire