Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2018
 
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2018
22.08.2018
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2018

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna iunie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o scădere de 0,9% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creștere de 3,3%, comparativ cu luna iunie 2017.

Figura 1.Evoluţia lunară a cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul

În ianuarie-iunie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a fost în creştere cu 6,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2017.

În luna iunie 2018 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 27,3% (în preţuri comparabile) faţă de luna mai 2018 şi cu 11,9%, comparativ cu luna iunie 2017.

Figura 2. Evoluţia lunară a cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate populaţiei

În ianuarie-iunie 2018 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 9,7% (în preţuri comparabile) în raport cu perioada similară din anul 2017.

În luna iunie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a fost în scădere de 5,1% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi în creştere de 17,0%, comparativ cu luna iunie 2017.

Figura 3. Evoluţia lunară a cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata și cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

În ianuarie-iunie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a majorat cu 7,9% (în preţuri curente), comparativ cu aceeași perioadă din 2017.

În luna iunie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a redus cu 9,5% (în preţuri curente) față de luna mai 2018 și a crescut cu 10,8%, comparativ cu luna iunie 2017.

Figura 4. Evoluţia lunară a cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata

În ianuarie-iunie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 9,3% (în preţuri curente), faţă de perioada corespunzătoare din anul 2017. 
În luna iunie 2018 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor a sporit cu 9,8% (în preţuri curente) față de luna precedentă și cu 9,3%, comparativ cu luna iunie 2017.

Figura 5. Evoluţia lunară a cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor

În ianuarie-iunie 2018 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor a crescut cu 4,9% (în preţuri curente), în raport cu perioada similară din anul 2017.

 

Notă:

* Pentru interpretarea corectă a indicatorilor consultaţi Precizările metodologice disponibile pe pagina WEB a Biroului Național de Statistică la rubrica: Metadate / Concepte și definiții / Comerţ interior de bunuri şi servicii.

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire