Prima / Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-iunie 2018
 
Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-iunie 2018
23.08.2018

Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-iunie 2018

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2018 volumul lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză a constituit 3040,8 mil.lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2017, acest indicator a crescut cu 4,2% (în prețuri comparabile).

Tabelul 1. Volumul lucrărilor de construcții realizate în antrepriză

 

ianuarie-iunie 2018, mil.lei

În % faţă de:

ianuarie-iunie 2017

total

Volumul lucrărilor de construcţii – total

3 040,8

104,2

100,0

din care:

 

 

 

Pe elemente de structură a lucrărilor

 

 

 

lucrări de construcţii noi

1 701,7

106,2

56,0

lucrări de reparaţii capitale

664,5

106,5

21,9

lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

627,5

97,4

20,6

alte lucrări

47,1

96,3

1,5

Pe obiecte de construcţii

 

 

 

clădiri rezidenţiale

1 033,0

106,0

34,0

clădiri nerezidenţiale

754,9

107,8

24,8

construcţii inginereşti

1 205,8

100,9

39,7

alte lucrări

47,1

96,3

1,5

Pe elemente de structură a lucrărilor executate, în ianuarie-iunie 2018 a crescut volumul lucrărilor de construcții noi cu 6,2% şi de reparații capitale cu 6,5% față de perioada respectivă a anului precedent. Lucrările de întreținere şi reparații curente s-au diminuat cu 2,6% față de aceeași perioadă a anului 2017.

Din volumul total al lucrărilor executate în ianuarie-iunie 2018, cea mai mare pondere revine lucrărilor de construcții noi, care a constituit 56,0%.

Pe obiecte de construcții, se înregistrează creștere a lucrărilor de construcții executate la clădirile rezidențiale cu 6,0%, la clădirile nerezidențiale cu 7,8% şi la construcțiile inginerești cu 0,9%.

 

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-iunie 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire