Prima / Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul II 2018
 
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul II 2018
24.08.2018

Câștigul salarial mediu lunar în  trimestrul II 20181

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2018 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 6 369,8 lei, înregistrând o creștere de 13,0% față de trimestrul II 2017.

În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul II – 5 569,3 lei (+13,1 % față de trimestrul II 2017), iar în sectorul economic (real) – 6 679,6 lei (+12,7 % față de trimestrul II 2017).

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul II 2018, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul II 2017

trimestrul I 2018

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

6 369,8

113,0

107,8

X

Agricultură, silvicultură și pescuit

4 154,6

116,9

111,9

65,2

Industrie - total

6 533,9

112,4

110,7

102,6

Industria extractivă

6 121,9

121,9

120,3

96,1

Industria prelucrătoare

6 020,0

113,8

110,7

94,5

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

10 939,2

109,6

111,6

171,7

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

6 304,7

113,6

112,8

99,0

Construcții

6 413,0

115,0

114,6

100,7

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

5 931,1

117,5

107,7

93,1

Transport și depozitare

5 943,0

113,3

108,6

93,3

Activități de cazare și alimentație publică

4 404,8

119,7

108,1

69,2

Informații și comunicații

14 026,3

111,7

107,2

de 2,2 ori

Activități financiare și de asigurări

11 724,7

111,6

104,1

184,1

Tranzacții imobiliare

5 596,8

111,7

107,9

87,9

Activități profesionale, științifice și tehnice

8 531,1

114,5

109,8

133,9

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

5 201,7

111,8

105,2

81,7

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

8 187,4

112,8

98,6

128,5

Învățământ

5 142,0

113,5

109,9

80,7

Sănătate și asistență socială

6 331,6

110,7

115,6

99,4

Artă, activități de recreere și de agrement

3 734,8

112,9

101,3

58,6

Alte activități de servicii

7 229,9

97,6

109,7

113,5

Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul II 2018 față de trimestrul II 2017 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum2) a fost de   109,5 %, sau în creștere cu 9,5% față de nivelul anului trecut.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
2 Indicele prețurilor de consum în trimestrul II 2018 față de trimestrul II 2017, a constituit 103,2%.

 

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău, 
şef al direcţiei statistica pieţei muncii 
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul II 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire