Prima / Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2018
 
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2018
05.09.2018

Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2018

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2018 investiţiile1 în active imobilizate au însumat 6767,7 mil. lei. Comparativ cu ianuarie-iunie 2017 acest indicator a crescut cu cu 7,4% (în preţuri comparabile).

Investiţii în active imobilizate. În ianuarie-iunie 2018 investițiile în imobilizări necorporale au crescut cu 21,6%, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017. Valoarea investițiilor în imobilizările corporale a constituit 6627,1 mil. lei sau cu 7,2% mai mult față de ianuarie-iunie 2017.

Tabelul 1. Structura investiţiilor în active imobilizate în ianuarie-iunie 2018

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-iunie 2017

total

Investiţii în active imobilizate – total

6 767,7

107,4

100,0

Imobilizări necorporale

140,6

121,6

2,1

Imobilizări corporale

6 627,1

107,2

97,9

din care:

 

 

 

clădiri rezidențiale

1 044,7

96,3

15,4

clădiri nerezidențiale

1 069,3

103,1

15,8

construcții inginerești

984,8

127,0

14,5

mașini, utilaje, instalații de transmisie

2 428,1

107,8

35,9

mijloace de transport

770,5

122,2

11,4

alte imobilizări corporale

329,7

88,5

4,9

Pe tipuri de imobilizări corporale, în ianuarie-iunie 2018 faţă de perioada respectivă a anului precedent a crescut volumul investiţiilor la următoarele imobilizări corporale: la construcțiile inginerești cu 27,0%, la mijloacele de transport cu 22,2%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie cu 7,8% şi la clădirile nerezidențiale cu 3,1%. Valoarea investițiilor la clădirile rezidențiale s-a diminuat cu 3,7% faţă de ianuarie-iunie 2017.

Din total investiții realizate în ianuarie-iunie 2018, cea mai mare pondere revine investițiilor în utilaje, maşini, instalații de transmisie, care a constituit 35,9%.

Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. În ianuarie-iunie 2018, pentru realizarea procesului investițional, au fost utilizate preponderent mijloacele proprii ale investitorului, care au însumat 4727,3 mil. lei, în creștere cu 2,9% față de ianuarie-iunie 2017, sau 69,8% din volumul total al investițiilor realizate.

Tabelul 2. Structura investițiilor în active imobilizate pe surse de finanţare în ianuarie-iunie 2018

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-iunie 2017

total

Investiţii în active imobilizate - total

6 767,7

107,4

100,0

din care, finanţate din contul:

 

 

 

bugetului de stat

371,6

161,8

5,5

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

344,2

141,3

5,1

mijloacelor proprii

4 727,3

102,9

69,8

surselor din străinătate

278,9

78,8

4,1

altor surse

1 045,7

119,3

15,5

Sursele bugetare (bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale) îndreptate pentru realizarea procesului investiţional au însumat 715,8 mil. lei, în creştere cu 51,3% faţă de perioada similară a anului 2017.

 

Notă:

1 Sfera de cuprindere o prezintă toate întreprinderile  indiferent de genul de activitate, tipul de proprietate și forma organizatorico-juridică, care au angajate 5 persoane și peste.

 

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire