Prima / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2018
 
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2018
07.09.2018

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2018*

Biroul Național de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2018 s-au cifrat la 218,9 mil. dolari SUA, cu 2,2%  mai mult față de luna precedentă și cu 14,2%  - comparativ cu luna iulie 2017.

În ianuarie-iulie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 1534,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 25,8%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1018,9 mil. dolari SUA (66,4% din total exporturi), fiind în creștere cu 32,2% față de ianuarie-iulie 2017, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 20,4%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 515,2 mil. dolari SUA (33,6% din total exporturi), majorându-se cu 14,7% comparativ cu ianuarie-iulie 2017. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, fire, cabluri și transformatoare electrice, încălțăminte și părți de încălțăminte, nuci decojite, scaune și alt mobilier, valize, geamantane) au deținut 24,6% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigări de foi, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase, țesături, materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice, combustibili, vehicule rutiere) – 9,0%.

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (87,4% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (7,1%), feroviar (3,2%) și aerian (2,2%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1053,6 mil. dolari SUA (cu 35,4% mai mult față de ianuarie-iulie 2017), deținând o cotă de 68,7% în total exporturi (63,8% - în ianuarie-iulie 2017).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 16,0% (20,9% - în ianuarie-iulie 2017), ce corespunde unei valori de 245,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 3,9%, comparativ cu ianuarie-iulie 2017.

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-iulie 2018, comparativ cu perioada similară din anul 2017, relevă majorarea exporturilor în România (+37,4%), Italia (de 1,6 ori), Germania (de 1,6 ori), Elveția (de 2,1 ori), Polonia (+34,3%), Franța (de 1,7 ori), Ucraina (+33,7%), Serbia (de 3,7 ori), Olanda (de 1,7 ori), Portugalia (de 139,7 ori), Grecia (de 1,6 ori), Slovacia (de 2,4 ori), Austria (+38,4%), Republica Cehă (+39,5%), Spania (de 1,6 ori), Emiratele Arabe Unite (de 4,7 ori), Liban (de 1,8 ori), Statele Unite ale Americii (+28,7%), China (+30,7%), Georgia (+19,8%), Arabia Saudită (de 1,9 ori), Belgia (+27,6%), Myanmar (de 5,2 ori), Lituania (+23,7%), Letonia (+36,2%), Indonezia (+44,5%), Thailanda (de 5,1 ori), Maroc (de 3,2 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 30,8%.

În același timp s-au micșorat exporturile în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-31,9%), Bulgaria (-28,6%), Federația Rusă (-8,0%), Belarus (-14,4%), Irak (-20,9%), Uzbekistan (-53,8%), Siria (-49,3%), Macedonia (-51,4%), Malaysia (-24,2%).

În ianuarie-iulie 2018, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (de 1,6 ori), legume și fructe (+45,1%), cereale și preparate pe bază de cereale (+53,9%), îmbrăcăminte și accesorii (+21,8%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 2,0 ori), mobilă și părțile ei (+29,2%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+20,4%), articole din minerale nemetalice (de 1,7 ori), semințe și fructe oleaginoase (+5,2%), produse medicinale și farmaceutice (+16,3%), petrol și produse petroliere (de 1,6 ori), animale vii (de 2,5 ori), hrană destinată animalelor (de 1,8 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,9 ori), articole din lemn (de 1,8 ori), încălțăminte (+19,3%), tutun brut și prelucrat (+37,0%), articole de voiaj; sacoșe și similare (+47,6%), produse tanante și colorante (de 3,8 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+36,8%), produse chimice organice (+10,7%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+14,8%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 28,9%.

Totodată s-au micșorat exporturile de zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-37,9%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-33,9%), vehicule rutiere (-34,5%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-11,3%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-21,2%), produse lactate și ouă de păsări (-10,6%), carne și preparate din carne (-26,1%), articole prelucrate din metal (-8,3%).

Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2018 au însumat 488,4 mil. dolari SUA, cu 6,4% mai mult față de luna anterioară și cu 23,1 % - comparativ cu luna iulie 2017.

În ianuarie-iulie 2018 importurile de mărfuri au constituit 3223,5 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 25,0%.

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (83,4% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (5,4%), instalațiile fixe de transport (4,8%), transportul maritim (2,9%) și aerian (2,5%).

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1647,1 mil. dolari SUA (cu 28,5% mai mult față de ianuarie-iulie 2017), deținând o pondere de 51,1% în total importuri (49,7% - în ianuarie-iulie 2017).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 759,7 mil. dolari SUA (cu 19,6% mai mare decât în ianuarie-iulie 2017), care echivalează cu o cotă de 23,6% în total importuri (24,6% - în ianuarie-iulie 2017).

similară din anul 2017, relevă creșterea importurilor din România (+27,9%), Federația Rusă (+25,9%), China (+29,4%), Germania (+33,9%), Italia (+24,5%), Ucraina (+14,2%), Polonia (+35,6%), Austria (+48,1%), Turcia (+12,1%), Franța (+30,0%), Kazahstan  (de 3,1 ori), Ungaria (+30,1%), Japonia (de 1,8 ori), Spania (+36,8%), Republica Cehă (+33,0%), Olanda (+34,7%), Turkmenistan (de  1647,6 ori), Belgia (+34,3%), Coreea de Sud (+49,9%), Serbia (de 1,7 ori), Slovacia (+38,7%), Slovenia (+46,5%), Brazilia (de 2,2 ori), Israel (de 1,6 ori), Suedia (+32,8%), Vietnam (+16,1%), Portugalia (+34,5%), Letonia (de 1,6 ori), Emiratele Arabe Unite (de 3,6 ori), Thailanda (+45,7%), Chile (de 2,7 ori), Taiwan, provincie a Chinei (+15,2%), Pakistan (de 2,1 ori),  Ecuador (+19,1%), Mexic (de 1,7 ori), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 24,5%.

În același timp s-au diminuat importurile din Statele Unite ale Americii (-5,4%), Macedonia (-40,9%), Belarus (-1,4%).

În ianuarie-iulie 2018, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+40,6%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+46,7%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+51,3%), vehicule rutiere (+28,5%), gaz și produse industriale obținute din gaz (+32,4%), legume și fructe (+45,9%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+48,1%), fier și oțel (+41,0%), fire, țesături și articole textile și produse conexe (+14,4%), articole prelucrate din metal (+31,0%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+24,5%), metale neferoase (+44,9%), îmbrăcăminte și accesorii (+17,0%), îngrășăminte minerale sau chimice (+31,5%), piele și blană prelucrate (+50,9%), articole din lemn (+34,3%), materiale plastice prelucrate (+18,3%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+20,2%), cereale și preparate pe bază de cereale (+24,2%), produse medicinale și farmaceutice (+6,9%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+38,8%), cauciuc prelucrat (+27,7%), semințe și fructe oleaginoase (+34,9%), mașini  generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,8 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+26,6%), carne și preparate din carne (+35,3%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+20,0%), articole din minerale nemetalice (+8,3%), pește, crustacee, moluște (+17,9%), hrană destinată animalelor (+23,4%), mobilă și pârțile ei (+15,2%),  materiale plastice sub forme primare (+13,5%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+13,9%), produse tanante și colorante (+18,6%), produse lactate și ouă de păsări (+10,6%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+15,4%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+49,7%),  facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 24,1%.

Totodată au scăzut importurile de zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-59,0%), energie electrică (-27,5%), articole de voiaj; sacoșe și similare (-50,8%), tutun brut și prelucrat  (-13,7%), cărbune, cocs și brichete (-28,3%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-36,3%).

Deficitul balanței comerciale în luna iulie 2018 a fost de 269,5 mil. dolari SUA, cu 24,7 mil. dolari SUA (+10,1%) mai mare, față de cel înregistrat în luna iunie 2018 și cu 64,2 mil. dolari SUA (+31,3%) - comparativ cu luna iulie 2017.

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-iulie 2018 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de  1689,4 mil. dolari SUA, cu 330,9 mil. dolari SUA (+24,4%) mai mare, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017.

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de  593,5 mil. dolari SUA, iar cu țările CSI - de 514,4 mil. dolari SUA, respectiv cu 89,8 mil. dolari SUA (+17,9%) și 134,4 mil. dolari SUA (+35,4%) mai mare, față de cel înregistrat în ianuarie-iulie 2017. 
 
Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iulie 2018 a fost de 47,6%, comparativ cu 47,3% în perioada similară din anul 2017.
 
Persoanele fizice au importat în ianuarie-iulie 2018 mărfuri și produse în valoare de 102,5 mil. dolari SUA, cu 15,1% mai puțin în raport cu aceeași perioadă din anul 2017. Diminuarea a fost condiționată, în principal, de reducerea importurilor de autoturisme (-23,0%), cărora le-a revenit 80,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe:

*Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna iulie 2018 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioada corespunzătoare din anul 2017 - date rectificate.
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire