Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2018
 
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2018
14.11.2018

Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2018*

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în  ianuarie-septembrie 2018 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 83998 mil. lei, volum superior celui din perioada respectivă a anului precedent cu 3,7%. Majorări s-au produs pentru următoarele tipuri de încasări:

 • de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 3,3%;
 • de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 5,4%;
 • alte încasări – cu 8,5%.

În același timp au fost înregistrate reduceri pentru următoarele tipuri de încasări:

 • de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 1,8%;
 • de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 2,4%;
 • din impozite și taxe – cu 2,7%;
 • din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 22,1%.

În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 84714 mil. lei, depășind cu 3,3% eliberările efectuate în ianuarie-septembrie 2017. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de eliberări:

 • pentru achiziționarea produselor agricole – cu 8,8%;
 • plățile pentru alte scopuri – cu 11,7%;
 • plățile din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 13,2%.

Concomitent s-au redus eliberările pentru:

 • salarii, burse, plăți sociale, plata pen­sii­lor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 1,4%;
 • procurarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 6,9%.

Tabelul 1. Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie-septembrie

 

milioane lei

structura, %

2018 în % față de 2017

2017

2018

2017

2018

 

Încasări total

80 998

83 998

100,0

100,0

103,7

de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere

47 658

50 253

58,8

59,8

105,4

din plățile pentru chirie și servicii comunale

4 246

3 306

5,2

3,9

77,9

de la întreprinderile care prestează servicii de transport

1 066

1 041

1,3

1,2

97,6

de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice

4 560

4 476

5,6

5,3

98,2

din impozite și taxe

1 997

1 942

2,5

2,3

97,3

de la întreprinderile care prestează alte servicii

6 083

6 284

7,5

7,5

103,3

alte încasări

15 389

16 696

19,0

19,8

108,5

Eliberări  total

82 008

84 714

100,0

100,0

103,3

pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare

9 572

9 440

11,7

11,1

98,6

pentru achiziționarea produselor agricole

1 656

1 803

2,0

2,1

108,8

pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice

30 930

28 800

37,7

34,0

93,1

din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net)

10 116

11 450

12,3

13,5

113,2

pentru alte scopuri

29 733

33 221

36,3

39,2

111,7

 

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire