Prima / Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2018
 
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2018
21.11.2018

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2018*

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2018 primele brute subscrise au constituit 1‌‌129,2 mil. lei, fiind în creştere cu 5,7% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 421,0 mil. lei, fiind în creștere cu 25,1% față de achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2017.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-septembrie

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2018 în % față de 2017

mil. lei

structura, %

2018 în % față de 2017

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

 Total

1 068,0

1 129,2

100,0

100,0

105,7

336,6

421,0

100,0

100,0

125,1

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

1 004,2

1 062,0

94,0

94,0

105,8

321,4

409,7

95,5

97,3

127,5

asigurări de sănătate

65,6

76,8

6,1

6,8

117,1

20,7 

22,4

6,2

5,3

108,0

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

210,0

221,2

19,7

19,6

105,3

115,6

146,6

34,3

34,8

126,9

asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

65,6

85,7

6,1

7,6

130,8

10,8 

18,8

3,2

4,5

174,7

asigurări de răspundere civilă auto

517,1

549,6

48,4

48,7

106,3

169,7

191,8

50,4

45,6

113,0

alte asigurări generale

145,9

128,7

13,7

11,4

88,2

36,1

30,0

1,4

7,1

650,6

Asigurări de viață

63,8

67,2

6,0

6,0

105,4

15,2

11,4

4,5

2,7

74,8

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

60,3

63,9

5,6

5,7

105,9

7,6

10,2

2,3

2,4

134,3

alte asigurări de viață

3,5

3,4

0,4

0,3

96,7

7,6

1,1

2,2

0,3

14,8

În ianuarie-septembrie 2018 veniturile asigurătorilor au constituit 1516,8 mil. lei și s-au redus cu 10,2% în raport cu perioada respectivă a anului 2017; cheltuielile au constituit 1483,2 mil. lei, fiind în descreștere cu 9,4% față de aceeași perioadă din anul precedent. Profitul pînă la impozitare s‑a redus cu 35,0%.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-septembrie

 

milioane lei

2018 în % față de 2017

2017

2018

Venituri – total

1 689,6

1 516,8

89,8

Venituri din activitatea operațională

1 569,5

1 420,6

90,5

din care din activitatea de asigurare

1 532,3

1 397,6

91,2

Cheltuieli – total

1 637,8

1 483,2

90,6

Cheltuieli aferente activității operaționale

1 516,7

1 397,4

92,1

din care aferente activității de asigurare

1 194,0

1 150,6

96,4

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

51,7

33,6

65,0

 

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire