Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în anul 2018
 
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în anul 2018
14.02.2019

Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în anul 2018*

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în anul 2018 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 113010 mil. lei, volum superior celui din anul precedent cu 3,8%. Majorări s-au produs pentru următoarele tipuri de încasări:

 • de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 1,8%;
 • de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 4,9%;
 • de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 5,2%;
 • din alte încasări – cu 10,2%.

În același timp au fost înregistrate reduceri pentru următoarele tipuri de încasări:

 • din impozite și taxe – cu 2,1%;
 • de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 6,1%;
 • din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 24,0%.

În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 114985 mil. lei, depășind cu 3,9% eliberările efectuate în anul 2017. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de eliberări:

 • plăți pentru alte scopuri – cu 11,0%;
 • plăți din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete)– cu 14,2%.

Concomitent s-au redus eliberările pentru:

 • salarii, burse, plăți sociale, plata pen­sii­lor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 0,1%;
 • procurarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 3,8%;
 • pentru achiziționarea produselor agricole – cu 19,2%.

Tabelul 1.Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie – decembrie

 

milioane lei

structura, %

2018 în % față de 2017

2017

2018

2017

2018

Încasăritotal

108 884

113 010

100,0

100,0

103,8

de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere

64 386

67 742

59,1

59,9

105,2

din plățile pentru chirie și servicii comunale

5 494

4 175

5,0

3,7

76,0

de la întreprinderile care prestează servicii de transport

1 362

1 386

1,3

1,2

101,8

de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice

6 346

5 961

5,8

5,3

93,9

din impozite și taxe

2 600

2 546

2,4

2,3

97,9

de la întreprinderile care prestează alte servicii

7 883

8 273

7,2

7,3

104,9

alte încasări

20 813

22 927

19,1

20,2

110,2

Eliberări total

110 717

114 985

100,0

100,0

103,9

pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare

13 032

13 019

11,8

11,3

99,9

pentru achiziționarea produselor agricole

3 383

2 734

3,1

2,4

80,8

pentru cumpărarea valutei străine de la

persoane fizice

39 489

37 971

35,7

33,0

96,2

din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net)

13 691

15 628

12,4

13,6

114,2

pentru alte scopuri

41 121

45 633

37,1

39,7

111,0

 

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă aNistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în anul 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire