Prima / Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2018
 
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2018
07.03.2019

Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2018

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în anul 2018 faţă de anul 2017 a constituit 92,5%.

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole faţă de anul precedent, %

 

2018

informativ: 2017

Total produse agricole

92,5

97,9

Produse vegetale

92,3

98,1

Culturi cerealiere şi leguminoase - boabe2

103,3

100,8

inclusiv:  grîu2

110,2

104,5

porumb2

95,3

97,7

leguminoase - boabe

85,7

76,1

Floarea soarelui2

91,6

87,5

Sfeclă de zahăr

77,6

107,5

Tutun

103,5

94,5

Rapița

91,8

95,2

Cartofi

102,5

103,9

Legume - total

118,5

78,4

Fructe şi pomuşoare

66,5

133,6

din care:  fructe sîmburoase

76,8

129,3

 fructe săminţoase

63,2

135,4

Struguri

83,4

100,9

Produse animaliere

93,2

97,0

Vite şi păsări (în masă vie)

93,5

96,0

din care:  bovine

116,9

95,1

 porcine

95,1

109,1

 păsări

88,7

85,8

Lapte - total

100,6

100,1

Ouă - total

87,7

102,1

Lînă (în greutate fizică)

100,1

73,7

La produsele vegetale preţurile producătorului s-au micșorat în medie cu 7,7%. Mai esenţial au scăzut preţurile la fructe și pomușoare de cultura – cu 33,5% (fructe săminţoase - cu 36,8%, fructe sîmburoase - cu 23,2%, pomușoare – cu 27,6%), sfeclă de zahăr – cu 22,4%, struguri – cu 16,6%, leguminoase pentru boabe – cu 14,3%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la legume de cîmp– cu 28,7% (din ele la bostani – cu 92,3%, varză - cu 79,8%, ceapă uscată – cu 54,6%, morcov – cu 42,0%, tomate – 41,4%, sfeclă de masă – cu 22,9%), culturile cerealiere (fără leguminoase boabe ) – cu 10,7% (din ele la secara – cu 35,3%, orz – cu 16,4%, grîu (excluzînd seminţe de soi) – cu 10,2%).

La produsele animaliere preţurile medii ale producătorului s-au diminuat cu 6,8%. Аu scăzut preţurile la ouă alimentare – cu 12,2%, vite şi păsări (în masă vie) – cu 6,5% (din ele la ovine și caprine  – cu 11,8%, păsări – cu 11,3%, porcine – cu 4,9%). Totodată, au crescut preţurile de vînzare la bovine (în masă vie) – cu 16,9%; preţurile la lapte s-au majorat nesemnificativ - cu 0,6%.

Tabelul 2. Indicii trimestriali ai preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2018 faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent, %

 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

Total produse agricole

91,5

95,4

95,4

88,0

din care:  produse vegetale

89,3

95,5

95,3

97,9

produse animaliere

97,2

95,2

95,9

88,6

 

Note:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.
2 Inclusiv seminţe de soi.

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire