Prima / Activitatea asigurătorilor în anul 2018
 
Activitatea asigurătorilor în anul 2018
21.03.2019

Activitatea asigurătorilor în anul 2018*

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2018 primele brute subscrise au constituit 1518,1 mil. lei, fiind în creştere cu 5,3% faţă de primele brute subscrise în anul 2017.

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 527,5 mil. lei, depășind cu 7,4% achitările efectuate în anul 2017.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-decembrie

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2018 în % față de 2017

mil. lei

structura, %

2018 în % față de 2017

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

 Total

1 441,9

1 518,1

100,0

100,0

105,3

491,2

527,5

100,0

100,0

107,4

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

1 347,0

1 418,1

93,4

93,4

105,3

471,8

512,8

96,1

97,2

108,7

asigurări de sănătate

79,8

93,1

5,5

6,1

116,7

28,5

30,6

5,8

5,8

107,3

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

290,0

309,0

20,1

20,4

106,6

159,2

188,1

32,4

35,7

118,1

asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

90,3

116,0

6,3

7,6

128,4

13,0

23,3

2,6

4,4

de 1,8 ori

asigurări de răspundere civilă auto

688,8

713,1

47,8

47,0

103,5

247,6

221,5

50,4

42,0

89,5

alte asigurări generale

198,1

186,9

13,7

12,3

94,3

23,6

49,3

4,8

9,4

de 2,1 ori

Asigurări de viață

94,9

100,0

6,6

6,6

105,3

19,4

14,7

3,9

2,8

76,1

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

90,2

95,1

6,3

6,3

105,4

10,3

12,8

2,1

2,4

124,2

alte asigurări de viață

4,7

5,0

0,3

0,3

104,6

9,1

2,0

1,8

0,4

21,5

În anul 2018 veniturile asigurătorilor au constituit 2296,0 mil. lei și s-au redus cu 1,4% în raport cu anul precedent; cheltuielile au constituit 2250,1 mil. lei, fiind în descreștere cu 0,6%.  Profitul pînă la impozitare s-a redus cu 30,0%.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-decembrie

 

milioane lei

2018 în % față de 2017

2017

2018

Venituri – total

2 327,9

2 296,0

98,6

Venituri din activitatea operațională

2 163,2

2 151,8

99,5

din care din activitatea de asigurare

2 115,5

2 060,7

97,4

Cheltuieli – total

2 262,5

2 250,1

99,4

Cheltuieli aferente activității operaționale

2 077,1

2 133,5

102,7

din care aferente activității de asigurare

1 625,9

1 649,3

101,4

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

65,4

45,8

70,0

 

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Activitatea asigurătorilor în anul 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire