Prima / Contravenţii constatate în anul 2018
 
Contravenţii constatate în anul 2018
02.05.2019

Contravenţii constatate în anul 2018

Biroul Național de Statistică comunică datele privind contravenţiile constatate pentru anul 2018.

Numărul contravențiilor constatate este în descreștere

În anul 2018 au fost constatate 426,3 mii contravenţii, cu 24,1 mii contravenții mai puțin comparativ cu anul precedent. Pentru majoritatea cazurilor de contravenţii constatate au fost aplicate pedepse (96,7%). Din numărul total al hotărârilor adoptate, 2,9 mii (0,7%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii. În medie, la 1000 locuitori revin 116 pedepse aplicate.

În rezultatul examinării contravenţiilor pe parcursul anului au fost aplicate pedepse: 1,9 mii avertizări, 407,8 mii amenzi (cu 3,4% mai puțin comparativ cu anul precedent) şi 1,9 mii sancțiuni aplicate cu muncă neremunerată în folosul comunității (vezi anexa, tabelul 1).

Cele mai multe contravenții pentru care au fost aplicate pedepse sunt constatate de către organele Ministerului Afacerilor Interne

Din totalul contravenţiilor în cazul cărora au fost aplicate sancțiuni, 86,8% aparţin organelor Ministerului Afacerilor Interne, 4,6% - autorităților administrative din subordinea Ministerului Finanțelor, 2,6% - judecătoriilor raionale şi municipale, 1,4% - Inspectoratului pentru Protecția Mediului, 1,2% - Poliției de frontieră și câte 1,0% - Serviciului Vamal și Agenției  pentru Siguranța Alimentelor etc.

Aproape fiecare al doilea caz de contravenții în rezultatul cărora au fost aplicate pedepse este din domeniul circulației rutiere

Pe categorii de contravenții, aproximativ fiecare al doilea caz îl reprezintă încălcările în domeniul circulaţiei rutiere (63,1%), fiind în creștere cu 6,9% față de anul 2017, urmate de contravenţiile ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile imobiliare (12,2%), acestea micșorându-se cu 5,6% comparativ cu anul precedent. În topul categoriilor urmează contravenţiile ce atentează la ordinea și securitatea publică (9,3%), fiind în scădere cu 26,3% comparativ cu anul precedent, contravențiile care atentează la drepturile politice de muncă și alte drepturi constituționale ale persoanei fizice (4,3%) și cele care atentează la sănătatea populației, sănătatea persoanei, la starea sanitar-epidemiologică (2,9%).

Principala sancțiune aplicată în cazul contravențiilor din domeniul circulației rutiere este amenda

În total,pe parcursul anului 2018au fost constatate 264,7 mii cazuri de contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere sau cu 3,6% mai mult comparativ cu anul precedent. Dintre acestea, în cazul a circa 260,0 mii au fost aplicate pedepse, în majoritatea cazurilor fiind aplicate amenzi (99,2%), 1,3 mii avertizări, 762 din cazuri au implicat privarea de anumite drepturi, iar în 42 de cazuri a fost aplicat arestul contravenţional.

Tabelul 1. Aplicarea pedepsei după principalele categorii de contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere, în anul 2018

 

Total

inclusiv:

 

avertizare

amendă

privare de anumite drepturi

altele

Total, cazuri

259 990

1 349

257 871

762

288

inclusiv:

 

 

 

 

 

Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum

118 649

-

118 637

13

-

Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră

43 097

-

43 097

2

-

Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrarea de stat, de revizie tehnică a vehiculelor

29 563

-

29 560

9

-

Încălcarea regulilor de oprire și neacordare de prioritate pietonilor și altor participanți la traficul rutier

21 507

646

20 932

-

-

Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor

13 979

-

13 979

-

-

Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice

8 971

-

8 971

-

-

Încălcarea regulilor de circulație rutieră soldată cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu cauzarea de leziuni corporale ușoare

6 562

1

6 558

32

3

Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere

5 842

-

5 842

-

-

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere sau vinieta

4 323

-

4 319

5

-

Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără astfel de număr

2 784

233

2 618

14

-

Alte tipuri de contravenţii

4 713

469

3 358

687

285

Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum este una dintre cele mai frecvente încălcări

De cele mai dese ori au fost aplicate sancţiuni pentru depășirea vitezei de circulație care au alcătuit 118,6 mii cazuri, acestea majorându-se de 2,6 ori față de anul precedent. Pedepsele aplicate pentru nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră și de acordare a priorității de trecere constituie 16,6% în totalul pedepselor pentru această categorie, înregistrând o scădere cu 37,2% față de anul 2017, după care urmează încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor cu o proporție de 11,4%.

Cele mai multe sancțiuni cu privare de anumite drepturi au fost aplicate pentru părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier - 542 sancțiuni (cu 10,7% mai puțin faţă de anul precedent), iar în 41 de cazuri s-a aplicat arestul contravenţional. Pentru conducerea vehiculului în stare de ebrietate au fost trase la răspundere 1,0 mie persoane comparativ cu 1,4 mii persoane în anul 2017.

În categoria contravențiilor ce afectează activitatea de întreprinzător predomină desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător

În cazul contravenţiilor ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare au fost constatate 51,0 mii contravenții și aplicate pedepse în cazul a 50,5 mii. Principala sancțiune pentru această categorie de contravenții este amenda (99,9%), concomitent pentru 298 cazuri a fost aplicată confiscarea, iar pentru 181 cazuri a fost aplicată ridicarea contraechivalentă a obiectului.

În această categorie, predomină desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător, fiind aplicate amenzi în 25,2 mii cazuri (de 1,8 ori mai mult comparativ cu anul precedent). Pentru încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale au fost aplicate amenzi în 9,5 mii cazuri, cu 15,4% mai mult comparativ cu anul 2017. Amenzile privind încălcarea regulilor vamale constituie 8,4% în total amenzi aplicate pentru această categorie, după care urmează încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de casă și control – 8,3%. Amenzile aplicate pentru încălcarea regulilor privind vinieta constituie 3,6% în structura amenzilor iar pentru încălcarea legislației, a regulilor din domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală și pentru achiziționarea, păstrarea, transportul spre comercializare ilegală a valorilor materiale, 2,9% și respectiv 1,7%.

Ordinea și securitatea publică este afectată cel mai des de acte de huliganism și consum de alcool în locuri publice

Contravenţiile constatate care atentează la ordinea şi securitatea publică constituie 38,7 mii cazuri, inclusiv în cazul a 38,3 mii cazuri au fost aplicate pedepse. Comparativ cu anul 2017, această categorie de contravenţii s-a micșorat cu 26,7%. Pentru aceste încălcări preponderent este aplicată amenda, dar au fost înregistrate și 11 cazuri de muncă neremunerată în folosul comunității.

Pedepsele cel mai des sunt aplicate pentru huliganism nu prea grav (58,4%), pentru consum de băuturi alcoolice şi apariţia în stare de ebrietate în locurile publice (19,0%), tulburarea liniştii (18,1%), încălcarea regulilor de deținere, port, transport, folosire sau aplicare a armei individuale și a munițiilor aferente (1,5%) şi încălcarea termenului de înregistrare a armei sau prelungirea permisului de deţinere a acesteia (1,4%), etc.

Injuria adusă în public este cea mai frecventă încălcare ce atentează la drepturile persoanelor fizice

Contravenţiile ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice au constituit 18,8 mii cazuri de contravenţii constatate, inclusiv 17,7 mii cazuri cu aplicare de pedepse (cu 5,1% mai puțin comparativ cu anul 2017). Dintre acestea, 15,5 mii (87,4%) sunt pedepse pentru injuria adusă în public, iar neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului constituie 10,2%. Şi în cazul acestei categorii de contravenții, preponderent este aplicată amenda, dar au fost înregistrate şi 120 cazuri de aplicare a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii, 103 avertizări și 3 cazuri de arest contravențional.

În categoria contravențiilor ce atentează la sănătatea populației predomină vătămarea integrității corporale

Contravenţiile constatate ce atentează la sănătatea populației, persoanei, la starea sanitar-epidemiologică au constituit 13,4 mii, inclusiv în cazul a 11,9 mii a fost aplicată pedeapsa. Amenda a fost aplicată în proporție de 88,2%, totodată au fost aplicate și 1246 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunitații și 144 cazuri de arest contravențional. În această categorie, predomină pedepsele aplicate pentru încălcările ce țin de vătămarea integrității corporale (48,5%), încălcarea legislației privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun (19,4%), procurarea sau păstrarea ilegală de droguri, precursori, etnobotanice și a analogiilor acestora în cantități mici sau consumul de droguri fără prescripția medicului (11,7%).

Gradul de încasare a amenzilor aplicate la nivel de țară este sub 43 la sută

În anul 2018, suma amenzilor aplicate a constituit 302,6 milioane lei (cu 4,6% mai mult faţă de anul precedent). Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate 129,4 milioane lei sau 42,8%.

Amenzile din domeniul agricol și sanitar- veterinar au un nivel mai mare de încasare

Nivelul de încasare a amenzilor aplicate diferă de la o categorie de contravenții la alta. Astfel, cea mai mare rată de încasare a amenzilor aplicate este înregistrată în domeniul agricol și sanitar- veterinar - 50,1%, în cazul contravențiilor din domeniul circulației rutiere – 47,2%, ce atentează la regimul de transporturi – 46,9% și cele ce atentează la regimul frontierei de stat și regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova – 44,4%, iar cea mai mică rată de încasare se atestă în cazul contravențiilor ce afectează activitatea autorităților publice- 18,8% și care atentează la drepturile reale –21,9%.

Anexă:

Persoană de contact:
Nadejda Cojocari
 şef al direcţiei statistica serviciilor sociale
 tel. 0 22 40 30 77

 

Prima / Contravenţii constatate în anul 2018
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire