Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-martie 2019
 
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-martie 2019
14.05.2019

Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar  din Republica Moldova în ianuarie-martie 2019*

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-martie 2019 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 26221 mil. lei, volum superior celui din perioada respectivă a anului precedent cu 5,5%. Majorări s-au produs pentru următoarele tipuri de încasări:

 • din vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 28,8%;
 • de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 19,9%;
 • de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 8,1%;
 • de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 7,0%;
 • din alte încasări – cu 6,5%.

În același timp au fost înregistrate reduceri pentru următoarele tipuri de încasări:

 • din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 27,8%;
 • din impozite și taxe – cu 4,9%.

În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 26079 mil. lei, depășind cu 7,8% eliberările efectuate în ianuarie-martie 2018. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de eliberări:

 • plăți din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 50,4%;
 • plăți pentru alte scopuri – cu 9,4%;
 • pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pen­sii­lor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 5,7%.

Concomitent s-au redus eliberările pentru:

 • achiziționarea produselor agricole – cu 13,0%;
 • procurarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 7,5%.

Tabelul 1. Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie – martie 

 

milioane lei

structura, %

2019 în % față de 2018

2018

2019

2018

2019

Încasăritotal

24 844

26 221

100,0

100,0

105,5

de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere

14 070

15 059

56,6

57,4

107,0

din plățile pentru chirie și servicii comunale

1 651

1 193

6,6

4,5

72,2

de la întreprinderile care prestează servicii de transport

275

330

1,1

1,3

119,9

de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice

1 187

1 529

4,8

5,8

128,8

din impozite și taxe

665

633

2,7

2,4

95,1

de la întreprinderile care prestează alte servicii

1 769

1 911

7,1

7,3

108,1

alte încasări

5 226

5 565

21,0

21,2

106,5

Eliberări  total

24 198

26 079

100,0

100,0

107,8

pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare

2 994

3 164

12,4

12,1

105,7

pentru achiziționarea produselor agricole

654

569

2,7

2,2

87,0

pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice

7 881

7 287

32,6

27,9

92,5

din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net)

2 914

4 383

12,0

16,8

150,4

pentru alte scopuri

9 755

10 676

40,3

40,9

109,4

 

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-martie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire