Prima / Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2019
 
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2019
21.05.2019

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2019*

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2019 primele brute subscrise au constituit 343,4 mil. lei, fiind în creştere cu 3,4% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 206,8 mil. lei, depășind cu 71,1% achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2018.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-martie 

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2019 în % față de 2018

mil. lei

structura, %

2019 în % față de 2018

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

 

 Total

332,1

343,4

100,0

100,0

103,4

120,9

206,8

100,0

100,0

171,1

 

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

308,2

319,2

92,8

93,0

103,6

117,4

203,3

97,1

98,3

173,1

 

asigurări de sănătate

18,1

20,0

5,5

5,8

110,2

5,3

5,8

4,3

2,8

111,2

 

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

65,4

72,4

19,7

21,1

110,6

47,1

48,2

38,9

23,3

102,4

 

asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

33,1

43,8

10,0

12,8

132,5

1,3

1,7

1,1

0,8

133,7

 

asigurări de răspundere civilă auto

164,8

152,2

49,6

44,3

92,4

62,3

66,9

51,5

32,3

107,4

 

alte asigurări generale

26,8

30,8

8,1

9,0

114,9

1,5

80,6

1,2

39,0

de 53 ori

 

Asigurări de viață

23,9

24,2

7,2

7,0

101,0

3,5

3,6

2,9

1,7

102,0

 

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

22,7

23,0

6,8

6,7

101,1

3,3

3,1

2,7

1,5

93,7

 

alte asigurări de viață

1,2

1,2

0,4

0,3

99,8

0,3

0,5

0,2

0,3

de 2 ori

 

În ianuarie-martie 2019 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor au crescut în raport cu perioada respectivă a anului 2018 cu 28,0% şi 23,0% respectiv. Profitul pînă la impozitare s-a majorat de 5 ori comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie- martie

 

milioane lei

2019 în % față de 2018

2018

2019

Venituri – total

505,1

646,4

128,0

Venituri din activitatea operațională

474,3

569,9

120,2

din care din activitatea de asigurare

466,8

562,1

120,4

Cheltuieli – total

499,5

614,6

123,0

Cheltuieli aferente activității operaționale

473,1

556,7

117,7

din care aferente activității de asigurare

378,2

459,7

121,5

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

5,6

31,9

de 5 ori

 

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire