Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2019
 
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2019
29.05.2019

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2019

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna martie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creștere de 21,8% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 24,5%, comparativ cu luna martie 2018.

În ianuarie-martie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 17,3% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018.

 Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei

Activitate economică

Martie 2019 în % faţă de:

Ianuarie - martie 2019 în % faţă de ianuarie - martie 20181

februarie 20191

martie 20181

Comerţ cu amănuntul 

121,8

124,5

117,3

Servicii de piaţă prestate populaţiei

109,8

112,9

117,7

1 În preţuri comparabile

În luna martie 2019 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 9,8% (în preţuri comparabile) faţă de luna februarie 2019 şi cu 12,9%, comparativ cu luna martie 2018.

În ianuarie-martie 2019 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 17,7% (în preţuri comparabile) în raport cu perioada similară din anul 2018.

În luna martie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a fost în creştere de 15,3% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi cu 25,8%, comparativ cu luna martie 2018.

În ianuarie-martie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a majorat cu 27,7% (în preţuri curente), comparativ cu aceeași perioadă din 2018.

În luna martie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 14,9% (în preţuri curente) față de luna februarie 2019 și cu 28,1%, comparativ cu luna martie 2018.

În ianuarie-martie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 21,7% (în preţuri curente), faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor

Activitate economică

Martie 2019 în % faţă de:

Ianuarie-martie 2019 în % faţă de ianuarie-martie 20181

februarie 20192

martie 20182

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

115,3

125,8

127,7

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

114,9

128,1

121,7

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

111,2

113,1

110,5

2 În preţuri curente

În luna martie 2019 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor a sporit cu 11,2% (în preţuri curente) față de luna precedentă și cu 13,1%, comparativ cu luna martie 2018.

În ianuarie-martie 2019 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor a crescut cu 10,5% (în preţuri curente), în raport cu perioada similară din anul 2018.

 

*Notă:

  • Pentru interpretarea corectă a indicatorilor consultaţi Precizările metodologice disponibile pe pagina WEB a Biroului Național de Statistică la rubrica: Metadate / Concepte și definiții / Comerţ interior de bunuri şi servicii.

 

Persoană de contact:

Carpușor Larisa
șef al direcției statistica comerţului interior
tel. 0 22 40 30 64

Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire