Prima / Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2019
 
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2019
28.06.2019

Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2019

Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2019, fondul locativ1 al Republicii Moldova a constituit 1292,5 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 87751,3 mii m2.

Pe medii de rezidenţă, în localităţile urbane au fost înregistrate 543,8 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 38697,0 mii m2, ceea ce constituie 42,1% din total fond locativ înregistrat. În localităţile rurale s-au înregistrat 748,7 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 49054,3 mii m2  sau 57,9% din total.

În anul 2018, repartizarea locuinţelor după numărul de camere se prezintă astfel: locuințele cu o cameră constituie 10,2% din numărul total al locuinţelor înregistrate, cu două camere – 32,3%, cu trei camere – 36,4%, cu patru şi mai multe camere – 21,1%.

După gradul de dotare cu utilităţi a locuinţelor, 59,6% din total locuinţe înregistrate sunt dotate cu apeduct, 57,5% – cu canalizare, 46,4% – cu încălzire centrală şi 90,2% – cu gaze (naturale şi lichefiate).

Indicatorii de bază care caracterizează fondul locativ pe regiuni, municipii şi raioane sunt prezentaţi în anexele 1-2.

 

Anexe:

Notă:

1 Conform datelor autorităţilor administraţiei publice locale, persoanelor juridice care dispun de fond locativ în localitățile urbane și rurale și Agenţiei Servicii Publice vizând înregistrările fondului locativ individual în localitățile urbane.

 

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire