Prima / Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2019
 
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2019
15.07.2019

Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 20191

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-mai 2019, cu transportul public, au fost transportați 43,2 mil. pasageri, cu 3,4% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 2 172,7 mil. pasageri-km, cu 5,6% mai mult comparativ cu ianuarie-mai 2018.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere în total (97,3%), fiind urmat de transportul feroviar (1,4%) și transportul aerian (1,2%).

Comparativ cu ianuarie-mai 2018, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+11,3%), rutier (+3,7%) și aerian (+0,1%). Totodată, transportul feroviar de pasageri a înregistrat o scădere de 10,7% față de perioada respectivă din anul 2018.

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor în ianuarie-mai 2019, pe moduri de transport public

 

Pasageri transportaţi

Parcursul pasagerilor

mii pasageri

în % faţă de ianuarie-mai 2018 

mil. pasageri-km

în % faţă de ianuarie-mai 2018 

Transport public:

43 167,6

103,4

2 172,7

105,6

feroviar

617,5

89,3

34,2

95,0

autobuze şi microbuze

41 994,6

103,7

1 364,8

110,2

fluvial

43,2

111,3

0,09

110,8

aerian

512,3

100,1

773,6

98,9

În ianuarie-mai 2019 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 42,0 mil. pasageri, cu 3,7% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2018. Ponderi semnificative în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze deţin agenţii transportatori din municipiul Chişinău (58,2%), regiunile de dezvoltare Centru (17,7%), Nord (13,4%), Sud (8,6%) și UTA Găgăuzia (2,1%).

În ianuarie-mai 2019 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 6,8 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2018 cu 10,7%. Parcursul mărfurilor a totalizat 2 025,5 mil. tone-km, cu 14,4% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2018.

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport, pe moduri de transport

 

Ianuarie-mai 2019

Ianuarie-mai 2019 în % faţă de ianuarie-mai 2018

Mărfuri transportate - total, mii tone

6758,1

110,7

din care, pe moduri de transport:

 

 

feroviar

1 954,2

99,1

rutier2

4760,2

116,2

fluvial

43,0

109,7

aerian

0,7

143,1

Parcursul mărfurilor - total, mil. tone-km

2025,5

114,4

din care, pe moduri de transport:

 

 

feroviar

451,4

115,4

rutier2

1573,5

114,4

fluvial

0,09

109,7

aerian

0,5

142,3

În ianuarie-mai 2019 întreprinderile de transport rutier au transportat 4,8 mil. tone de mărfuri, cu 16,2% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (44,9%), regiunile de dezvoltare Centru (31,0%), Nord (15,3%), Sud (5,8%) și UTA Găgăuzia (3,0%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-mai 2019 au fost transportate 1,9 mil. tone de mărfuri, sau cu 0,9% mai puțin faţă de aceeași perioadă din anul 2018.

 

Note:

1 Informaţia se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.
2 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

 

Persoană de contact: 
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 0 22 40 30 28

Prima / Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire