Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2019
 
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2019
14.08.2019

Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2019*

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie – iunie 2019 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 56370 mil. lei, volum superior celui din perioada respectivă a anului precedent cu 5,3%. Majorări s-au produs pentru următoarele tipuri de încasări:

 • de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 14,6%;
 • de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 11,9%;
 • din vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 9,1%;
 • de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 7,1%;
 • din alte încasări – cu 2,6%.

În același timp au fost înregistrate reduceri pentru următoarele tipuri de încasări:

 • din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 20,2%;
 • din impozite și taxe – cu 3,4%.

În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 58452 mil. lei, depășind cu 10,2% eliberările efectuate în ianuarie – iunie 2018. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de eliberări:

 • plăți din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 30,1%;
 • pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 9,2%;
 • plăți pentru alte scopuri – cu 8,4%;
 • procurarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 5,9%.

Concomitent s-au redus cu 9,0% eliberările pentru achiziționarea produselor agricole.

Tabelul 1. Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie-iunie

 

milioane lei

structura, %

2019 în % față de 2018

2018

2019

2018

2019

Încasăritotal

53 525

56 370

100,0

100,0

105,3

de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere

31 346

33 583

58,6

59,6

107,1

din plățile pentru chirie și servicii comunale

2 606

2 080

4,9

3,7

79,8

de la întreprinderile care prestează servicii de transport

642

719

1,2

1,3

111,9

de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice

2 760

3 011

5,2

5,3

109,1

din impozite și taxe

1 354

1 308

2,5

2,3

96,6

de la întreprinderile care prestează alte servicii

3 851

4 414

7,2

7,8

114,6

alte încasări

10 965

11 256

20,4

20,0

102,6

Eliberări  total

53 033

58 452

100,0

100,0

110,2

pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare

6 194

6 763

11,7

11,6

109,2

pentru achiziționarea produselor agricole

1 106

1 006

2,1

1,7

91,0

pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice

17 420

18 456

32,8

31,6

105,9

din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net)

7 100

9 239

13,4

15,8

130,1

pentru alte scopuri

21 214

22 989

40,0

39,3

108,4

 

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire