Prima / Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2019
 
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2019
15.08.2019

Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 20191

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2019, cu transportul public, au fost transportați 51,4 mil. pasageri, cu 2,4% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 2 745,7 mil. pasageri-km, cu 4,3% mai mult comparativ cu ianuarie-iunie 2018.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere în total (97,2%), fiind urmat de transportul feroviar și transportul aerian (câte 1,4%).

Comparativ cu ianuarie-iunie 2018, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+5,4%) și rutier (+2,7%). Totodată, se atestă o scădere, față de perioada respectivă din anul 2018, în transportul feroviar de pasageri (-15,7%) și transportul aerian (-0,8%).

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor în ianuarie-iunie 2019, pe moduri de transport public

 

Pasageri transportaţi

Parcursul pasagerilor

mii pasageri

în % faţă de ianuarie-iunie 2018

mil. pasageri-km

în % faţă de ianuarie-iunie 2018

Transport public:

51 417,9

102,4

2 745,7

104,3

feroviar

707,8

84,3

41,2

91,8

autobuze şi microbuze

49 956,7

102,7

1 662,0

108,7

fluvial

58,4

105,4

0,12

103,8

aerian

695,0

99,2

1042,4

98,3

În ianuarie-iunie 2019 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 50,0 mil. pasageri, cu 2,7% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2018. Ponderea agenţilor transportatori în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze în municipiul Chişinău a constituit 58,0%, regiunile de dezvoltare Centru (17,6%), Nord (13,5%), Sud (8,6%) și UTA Găgăuzia (2,3%).

În ianuarie-iunie 2019 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 8,3 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2018 cu 6,6%. Parcursul mărfurilor a totalizat 2 394,5 mil. tone-km, cu 10,3% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2018.

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport, pe moduri de transport

 

Ianuarie-iunie 2019

Ianuarie-iunie 2019 în % faţă de ianuarie-iunie 2018

Mărfuri transportate - total, mii tone

8 253,4

106,6

din care, pe moduri de transport:

 

 

feroviar

2 307,3

99,4

rutier2

5 887,5

109,7

fluvial

57,8

108,4

aerian

0,8

138,7

 

 

 

Parcursul mărfurilor - total, mil. tone-km

2 394,5

110,3

din care, pe moduri de transport:

 

 

feroviar

515,1

110,0

rutier2

1 878,7

110,4

fluvial

0,1

108,4

aerian

0,6

139,6

În ianuarie-iunie 2019 întreprinderile de transport rutier au transportat 5,9 mil. tone de mărfuri, cu 9,7% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (43,6%), regiunile de dezvoltare Centru (31,8%), Nord (15,1%), Sud (6,0%) și UTA Găgăuzia (3,5%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-iunie 2019 au fost transportate 2,3 mil. tone de mărfuri, sau cu 0,6% mai puțin faţă de aceeași perioadă din anul 2018.

 

Note:

1 Informaţia se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.
2 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

 

Persoană de contact: 
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 0 22 40 30 28

Prima / Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire