Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2019
 
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2019
22.08.2019

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2019

Biroul Național de Statistică informează, că în luna iunie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o scădere de 0,9% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creștere de 17,7%, comparativ cu luna iunie 2018.

În ianuarie-iunie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a fost în creştere cu 17,0% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018.

  Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei

Activitate economică

Iunie 2019 în % faţă de:

Ianuarie-iunie 2019 în % faţă de ianuarie-iunie 20181

mai 20191

iunie 20181

Comerţ cu amănuntul

99,1

117,7

117,0

Servicii de piaţă prestate populaţiei

124,3

116,6

119,0

1 În preţuri comparabile

În luna iunie 2019 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 24,3% (în preţuri comparabile) faţă de luna mai 2019 şi cu 16,6%, comparativ cu luna iunie 2018.

În ianuarie-iunie 2019 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 19,0% (în preţuri comparabile) în raport cu perioada similară din anul 2018.

În luna iunie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a fost în scădere de 6,1% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi în creştere cu 15,9%, comparativ cu luna iunie 2018.

În ianuarie-iunie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a majorat cu 23,3% (în preţuri curente), comparativ cu aceeași perioadă din 2018.

În luna iunie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a redus cu 8,9% (în preţuri curente) față de luna mai 2019 și a crescut cu 9,8%, comparativ cu luna iunie 2018.

În ianuarie-iunie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 17,1% (în preţuri curente), faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora, comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor

Activitate economică

Iunie 2019 în % faţă de:

Ianuarie-iunie 2019 în % faţă de ianuarie-iunie 20182

mai 20192

iunie 20182

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

93,9

115,9

123,3

Comerţ cu ridicata

91,1

109,8

117,1

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

104,3

105,9

110,8

2 În preţuri curente

În luna iunie 2019 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor a sporit cu 4,3% (în preţuri curente) față de luna precedentă și cu 5,9%, comparativ cu luna iunie 2018.

În ianuarie-iunie 2019 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor a crescut cu 10,8% (în preţuri curente), în raport cu perioada similară din anul 2018. 

 

*Notă:

  • Pentru interpretarea corectă a indicatorilor consultaţi Precizările metodologice disponibile pe pagina WEB a Biroului Național de Statistică la rubrica: Metadate / Concepte și definiții / Comerţ interior de bunuri şi servicii.

 

Persoană de contact:

Carpușor Larisa
șef al direcției statistica comerţului interior
tel. 0 22 40 30 64

Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire