Prima / Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2019
 
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2019
29.08.2019

Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2019

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2019 au fost realizate investiţii1 în active imobilizate în valoare de 9154,2 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2018 acest indicator a crescut cu 26,8% (în preţuri comparabile).

Investiţii în active imobilizate. În ianuarie-iunie 2019, valoarea investiţiilor în imobilizări necorporale a constituit 231,8 mil. lei, în creştere cu 54,5% faţă de ianuarie-iunie 2018. Investițiile în imobilizări corporale au însumat 8922,4 mil. lei, ceea ce constituie cu 26,2% mai mult, față de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2018.

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate în ianuarie-iunie 2019

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-iunie 2018

total

Investiţii în active imobilizate – total

9 154,2

126,8

100,0

Imobilizări necorporale

231,8

154,5

2,5

Imobilizări corporale

8 922,4

126,2

97,5

din care:

 

 

 

clădiri rezidențiale

1 352,0

120,3

14,8

clădiri nerezidențiale

1 503,8

130,7

16,4

construcții inginerești

1 491,9

140,8

16,3

mașini, utilaje, instalații de transmisie

3 070,9

120,0

33,5

mijloace de transport

1 014,2

124,9

11,1

alte imobilizări corporale

489,6

139,2

5,4

Pe tipuri de imobilizări corporale, în ianuarie-iunie 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, a crescut volumul investiţiilor la construcțiile inginerești cu 40,8%, la clădirile nerezidențiale cu 30,7%, la mijloacele de transport cu 24,9%, la clădirile rezidențiale cu 20,3%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie cu 20,0%.

Din volumul total al investiţiilor realizate în ianuarie-iunie 2019, cea mai mare pondere revine investițiilor în maşini, utilaje, instalații de transmisie, care a constituit 33,5%.

Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. Activitatea investiţională în ianuarie-iunie 2019 a fost realizată preponderent din contul mijloacelor proprii ale investitorului. Din contul acestor surse au fost însuşite 5912,1 mil. lei, sau cu 17,2% mai mult, comparativ cu
ianuarie-iunie 2018.

Tabelul 2. Investiții în active imobilizate, pe surse de finanţare în ianuarie-iunie 2019

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-iunie 2018

total

Investiţii în active imobilizate – total

9 154,2

126,8

100,0

din care, finanţate din contul:

 

 

 

bugetului de stat

614,8

155,1

6,7

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

535,0

145,7

5,8

mijloacelor proprii

5 912,1

117,2

64,6

creditelor şi împrumuturilor interne

896,1

144,2

9,8

surselor din străinătate

549,6

184,7

6,0

altor surse

646,6

130,7

7,1

Din contul surselor bugetare (bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale), în ianuarie-iunie 2019 au fost realizate investiţii în valoare de 1149,8 mil. lei sau cu 50,5% mai mult faţă de perioada similară a anului 2018.

 

Notă:

1 Sfera de cuprindere o prezintă toate entităţile indiferent de genul de activitate, forma de proprietate și forma organizatorico-juridică, care au angajate 5 persoane și peste.

 

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire