Prima / Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2019
 
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2019
04.11.2019

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2019

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2019 faţă de perioada respectivă a anului 2018 a constituit 99,3%.

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole în ianuarie-septembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, %

 

2015

2016

2017

2018

2019

Total produse agricole

113,0

97,0

100,9

94,9

99,3

din care:

 

 

 

 

 

produse vegetale

124,4

97,5

100,2

94,6

98,4

produse animaliere

90,0

95,2

103,2

96,1

102,5

La produsele vegetale preţurile producătorului s-au micşorat în medie cu 1,6%. Au scăzut preţurile la struguri – cu 23,9%, soia – cu 11,5%, fructe sămînțoase – cu 11,6%, pomuşoare – cu 6,1%, culturi cerealiere și leguminoase boabe – cu 2,0%. Totodată, essential au crescut preţurile de vînzare la tutun – cu 28,6%, cartofi – cu 27,1%, legume - cu 24,3%, sfeclă de zafăr – cu 20,2%, rapița – cu 11,6%.

La produsele animaliere a fost înregistrată majorarea preţurilor producătorului cu 2,5%. Аu crescut preţurile de vînzare la ovine și caprine (în masă vie)  – cu 46,0%, porcine (în masă vie)  – cu 10,2%, păsări (în masă vie)  – cu 0,5%, lapte – cu 3,7%. Totodată, s-au micșorat preţurile la ouă alimentare – cu 10,7%, bovine (în masă vie)  – cu 7,0%.

 

Notă:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire