Prima / Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2019
 
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2019
21.11.2019

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2019*

Biroul Național de Statistică informează că în perioada ianuarie-septembrie 2019 primele brute subscrise au constituit 1218,8 mil. lei, fiind în creştere cu 7,9% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite în ianuarie-septembrie 2019 au însumat 504,7 mil. lei, depășind cu 19,9% achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2018.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-septembrie

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2019 în % față de 2018

mil. lei

structura, %

2019 în % față de 2018

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

 Total

1 129,2

1 218,8

100,0

100,0

107,9

421,0

504,7

100,0

100,0

119,9

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

1 062,0

1 149,3

94,0

94,3

108,2

409,7

494,6

97,3

98,0

120,7

asigurări de sănătate

76,8

86,3

6,8

7,1

112,3

22,4

23,2

5,3

4,6

103,4

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

221,2

248,5

19,6

20,4

112,3

146,6

148,0

34,8

29,3

100,9

asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

85,7

108,2

7,6

8,9

126,3

18,8

13,3

4,5

2,6

70,9

asigurări de răspundere civilă auto

549,6

524,1

48,7

43,0

95,4

191,8

207,3

45,6

41,1

108,1

alte asigurări generale

128,7

182,2

11,3

14,9

141,6

30,0

102,8

7,1

20,4

342,3

Asigurări de viață

67,2

69,4

6,0

5,7

103,3

11,4

10,1

2,7

2,0

89,1

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

63,9

66,1

5,7

5,4

103,4

10,2

8,6

2,4

1,7

83,8

alte asigurări de viață

3,4

3,4

0,3

0,3

100,8

1,1

1,5

0,3

0,3

137,5

În ianuarie-septembrie 2019 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor au crescut în raport cu perioada respectivă a anului 2018 cu 30,3% şi 29,2% respectiv. Profitul pînă la impozitare s-a majorat de 1,8 ori comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-septembrie

 

milioane lei

2019 în % față de 2018

2018

2019

Venituri – total

1 516,8

1 976,0

130,3

Venituri din activitatea operațională

1 420,6

1 791,6

126,1

din care din activitatea de asigurare

1 397,6

1 757,9

125,8

Cheltuieli – total

1 483,2

1 915,5

129,2

Cheltuieli aferente activității operaționale

1 397,4

1 779,6

127,3

din care aferente activității de asigurare

1 150,6

1 432,1

124,5

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

33,6

60,5

de 1,8 ori

 

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire