Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2019
 
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2019
22.11.2019

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2019

Biroul Național de Statistică informează, că în luna septembrie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o scădere de 7,2% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creștere de 5,7%, comparativ cu luna septembrie 2018.

În ianuarie-septembrie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a fost în creştere cu 14,1% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei

Activitate economică

Septembrie 2019 în % faţă de:

Ianuarie - septembrie 2019 în % faţă de ianuarie - septembrie 20181

august 20191

septembrie 20181

Comerţ cu amănuntul 

92,8

105,7

114,1

Servicii de piaţă prestate populaţiei

96,7

103,4

116,1

În luna septembrie 2019 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a scazut cu 3,3% (în preţuri comparabile) faţă de luna august 2019 şi a crescut cu 3,4%, comparativ cu luna septembrie 2018.

În ianuarie-septembrie 2019 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 16,1% (în preţuri comparabile) în raport cu perioada similară din anul 2018.

În luna septembrie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a inregistrat o creştere de 4,1% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi în creştere cu 26,2%, comparativ cu luna septembrie 2018.

În ianuarie-septembrie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a majorat cu 25,0% (în preţuri curente), comparativ cu aceeași perioadă din 2018.

În luna septembrie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 6,2% (în preţuri curente) față de luna august 2019 și a crescut cu 21,7%, comparativ cu luna septembrie 2018.

În ianuarie-septembrie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 16,8% (în preţuri curente), faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora, comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor

Activitate economică

Septembrie 2019 în % faţă de:

Ianuarie-septembrie 2019 în % faţă de ianuarie-septembrie 20182

august 20192

septembrie 20182

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor  și a motocicletelor,  întreținerea  și repararea acestora

104,1

126,2

125,0

Comerţ cu ridicata

106,2

121,7

116,8

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

98,6

113,6

112,0

În luna septembrie 2019 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor a scăzut cu 1,4% (în preţuri curente) față de luna precedentă și a sporit cu 13,6%, comparativ cu luna septembrie 2018.

În ianuarie-septembrie 2019 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor a crescut cu 12,0% (în preţuri curente), în raport cu perioada similară din anul 2018.

 

Note:

1 În preţuri comparabile.
2 În preţuri curente.

Precizări metodologice:

  • Pentru interpretarea corectă a indicatorilor consultaţi Precizările metodologice, disponibile pe pagina oficială a Biroului Național de Statistică la rubrica: Metadate / Concepte și definiții / Comerţ interior de bunuri şi servicii.

 

Persoană de contact:

Carpușor Larisa
șef al direcției statistica comerţului interior
tel. 0 22 40 30 64

Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire