Prima / Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2019
 
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2019
25.11.2019

Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2019

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 20191, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7385,0 lei, înregistrând o creștere de 13,5% față de trimestrul III 2018.

În trimestrul III, câștigul salarial mediu lunar în sectorul bugetar a constituit 6456,4 lei (+14,8% față de trimestrul III 2018), iar în sectorul economic (real) – 7726,6 lei (+12,9% față de trimestrul III 2018).

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul III 2019, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul III 2018

trimestrul II 2019

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

7 385,0

113,5

101,1

X

Agricultură, silvicultură și pescuit

5 180,0

114,3

113,1

70,1

Industrie - total

7 372,9

109,1

103,2

99,8

Industria extractivă

6 668,0

104,0

101,1

90,3

Industria prelucrătoare

6 764,9

108,1

103,2

91,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

12 854,6

113,6

105,4

174,1

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

7 071,4

113,7

99,1

95,8

Construcții

7 661,5

114,7

106,6

103,7

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

6 880,2

111,8

104,8

93,2

Transport și depozitare

7 265,7

116,7

104,8

98,4

Activități de cazare și alimentație publică

5 372,3

113,1

108,2

72,7

Informații și comunicații

16 174,6

113,7

100,7

219,0

Activități financiare și de asigurări

13 087,2

109,3

94,6

177,2

Tranzacții imobiliare

6 239,9

111,8

103,9

84,5

Activități profesionale, științifice și tehnice

9 776,6

118,3

100,3

132,4

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

5 966,1

112,0

104,8

80,8

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

8 692,8

107,0

100,3

117,7

Învățământ

6 203,4

117,9

95,1

84,0

Sănătate și asistență socială

6 915,1

113,4

94,7

93,6

Artă, activități de recreere și de agrement

5 065,1

143,5

98,2

68,6

Alte activități de servicii

8 882,8

125,3

104,0

120,3

Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul III 2019, față de trimestrul III 2018 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum2), a fost de 107,4%, sau în creștere cu 7,4% față de nivelul anului trecut.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
2 Indicele prețurilor de consum în trimestrul III 2019 față de trimestrul III 2018 a constituit 105,7%.

 

Persoană de contact:
 Natalia Kleinknecht, 
şef al direcţiei statistica salariilor
tel.: 022 40 30 98

Prima / Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire