Prima / Investiţii în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2019
 
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2019
28.11.2019

Investiţii în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2019

Biroul Naţional de Statistică informează,  că în ianuarie-septembrie 2019 investiţiile1 în active imobilizate au însumat 15784,9 mil. lei, în creştere cu 15,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada similară a anului 2018.

Investiţii în active imobilizate. În ianuarie-septembrie 2019, investiţiile în imobilizări necorporale au crescut cu 59,2% faţă de ianuarie-septembrie 2018. Valoarea investițiilor în imobilizări corporale a constituit 15393,9 mil. lei sau cu 14,8% mai mult față de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2018.

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2019

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-septembrie 2018

total

Investiţii în active imobilizate – total

15 784,9

115,6

100,0

Imobilizări necorporale

391,0

159,2

2,5

Imobilizări corporale

15 393,9

114,8

97,5

din care:

 

 

 

clădiri rezidențiale

2 216,8

112,4

14,0

clădiri nerezidențiale

2 909,0

128,2

18,4

construcții inginerești

3 104,1

113,5

19,7

mașini, utilaje, instalații de transmisie

4 906,1

111,0

31,1

mijloace de transport

1 493,7

113,1

9,5

alte imobilizări corporale

764,2

112,2

4,8

Pe tipuri de imobilizări corporale, în ianuarie-septembrie 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, a crescut volumul investiţiilor la clădirile nerezidențiale cu 28,2%, la construcțiile inginerești cu 13,5%, la mijloacele de transport cu 13,1%, la clădirile rezidențiale cu 12,4%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie cu 11,0%.

În ianuarie-septembrie 2019, investițiile în maşini, utilaje, instalații de transmisie rămân în continuare cu cea mai mare pondere – 31,1% din volumul total al investiţiilor realizate.

Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. Analiza structurii investiţionale pe surse de finanţare, indică că din volumul total al investiţiilor realizate în ianuarie-septembrie 2019 – 61,0% au fost însuşite din contul mijloacelor proprii ale investitorului. Din contul acestor surse au fost utilizate 9624,6 mil. lei sau cu 11,7% mai mult faţă de ianuarie-septembrie 2018.

Tabelul 2. Investiții în active imobilizate, pe surse de finanţare în ianuarie-septembrie 2019

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-septembrie 2018

total

Investiţii în active imobilizate – total

15 784,9

115,6

100,0

din care, finanţate din contul:

 

 

 

bugetului de stat

1 303,8

104,6

8,3

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

943,3

125,3

6,0

mijloacelor proprii

9 624,6

111,7

61,0

creditelor şi împrumuturilor interne

1 497,9

114,3

9,5

surselor din străinătate

747,1

149,0

4,7

altor surse

1 668,2

135,5

10,5

Sursele bugetare (bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale) îndreptate pentru realizarea procesului investiţional au însumat 2247,1 mil. lei, în creştere cu 12,4% faţă de perioada similară a anului 2018.

 

Notă:

1 Sfera de cuprindere o prezintă toate entităţile indiferent de genul de activitate, forma de proprietate și forma organizatorico-juridică, care au angajate 5 persoane și peste.

 

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Investiţii în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire