Prima / Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2019
 
Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2019
16.12.2019

Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2019*

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2019, Produsul intern brut (PIB) s-a cifrat la 64323 mil. lei prețuri curente de piață și a înregistrat, în termeni reali, o creștere cu 4,3% față de trimestrul III 2018. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,1% față de același trimestru din 2018 și cu 1,1% față de trimestrul II 2019.

Tabelul 1. Evoluția produsului intern brut trimestrial

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Anul

-       în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2017

102,6

102,5

105,7

107,0

104,7

2018

103,8

 105,3

103,3

 103,8

 104,0

2019

104,4

105,8

104,3

-

-

Serie ajustată sezonier

2017

103,8

103,6

105,5

106,0

-

2018

104,5

105,2

103,5

103,6

-

2019

104,4

105,2

105,1

-

-

-       în % față de trimestrul precedent 

Serie ajustată sezonier

2017

101,2

100,5

102,9

101,1

-

2018

99,9

101,2

101,3

101,2

-

2019

100,6

102,0

101,1

-

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în trimestrul III 2019 (Anexa 1).

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în perioada de referință au contribuit  următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a  motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică  (+1,4%), cu o pondere de 23,9% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,9%;
 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,9%) cu o pondere de 15,0% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 6,3%;
 • Construcțiile (+0,9%), cu o pondere de 10,0% la formarea PIB și o majorare a valorii  adăugate brute (VAB) cu 9,6%;
 • Industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,6%), cu o pondere la formarea PIB de 12,5% și o majorare a VAB cu 4,3%;
 • Informații și comunicații (+0,3%) cu o pondere la formarea PIB de 3,7% și o majorare a VAB cu 8,6%.

Contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o și impozitele pe produs (+0,5%), cu o pondere la formarea PIB de 11,9% și o majorare a volumului cu 4,1%.

Un impact negativ la creșterea PIB au avut:

 • Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-0,1%) cu o pondere de 10,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 1,4%;
 • Tranzacții imobiliare (-0,1%) cu o pondere de 6,1% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 1,1%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+4,3%), cu o pondere de 77,0% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 5,6%;
 • Formării brute de capital fix (+3,0%), cu o pondere de 27,7% la formarea PIB și o creștere cu 10,9% a volumului.

Un impact negativ la creșterea PIB l-au avut:

 • Exportul net (-2,1%), consecință a contribuției mai accentuate a volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (47,0%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (25,5%);
 • Consumul final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (-0,2%), cu o pondere de 11,5% la formarea PIB și o reducere a volumului cu 1,5%.

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial (ca urmare a includerii calculelor PIB pentru trimestrul III 2019) practic nu s-a modificat față de varianta publicată la 16 septembrie 2019.

În ianuarie-septembrie 2019 PIB a constituit în valoare nominală 155212 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 4,8% faţă de ianuarie-septembrie 2018.

Tabelul 2. Produsul intern brut în ianuarie-septembrie 2019

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Ianuarie-septembrie

Milioane lei, prețuri curente

41 185

49 704

64 323

155 212

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

104,4

105,8

104,3

104,8

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în ianuarie-septembrie 2019 (Anexa 2).

Categorii de resurse

Creșterea PIB, în perioada de referință, a fost determinată de următoarele activități economice:

 • Construcții (+1,7%), cu o pondere de 9,9% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 19,0%;
 • Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a  motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică  (+1,2%), cu o pondere de 21,3% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,8%;
 • Industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,6%), cu o pondere la formarea PIB de 14,2% și o majorare a VAB cu 3,8%;
 • Informații și comunicații (+0,4%) cu o pondere la formarea PIB de 4,8% și o majorare a VAB cu 9,5%;
 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,3%) cu o pondere de 8,8% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 3,2%.

Volumul impozitelor pe produs a depășit cu 3,3% realizările perioadei respective ale anului precedent, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,5% și cu 13,2%, respectiv.

Impact negativ la creșterea PIB a avut-o Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-0,1%) cu o pondere de 12,1% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 1,0%.

Categorii de utilizări

Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat:

 • Formării brute de capital fix (+4,0%), cu o pondere la formarea PIB de 26,7% și o majorare a volumului cu 16,1%;
 • Consumului final al gospodăriilor populației (+2,7%), cu o contribuție la formarea PIB de 80,5% și o majorare a volumului cu 3,2%.

O contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-1,2%), consecință a aportului mai accentuat al volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (54,7%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (30,1%).

 

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire