Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2019
 
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2019
25.02.2020

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2019

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-decembrie 2019 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 374,8 mii de turiști, din care 200,7 mii de turiști rezidenți (53,6% din total) și 174,0 mii de turiști nerezidenți (46,4%). Comparativ cu ianuarie-decembrie 2018, s-a majorat numărul de turiști cazați în structurile de primire turistică colective (+2,8%), pe seama creșterii acestuia la hoteluri și moteluri (+5,2%) și structuri de odihnă (+2,8%). Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați în cămine pentru vizitatori (-17,3%), pensiuni turistice și agroturistice (-3,1%), structuri de întremare (-0,9%) și în tabere de vacanță (-0,3%).

Tabelul 1. Numărul de turiști cazați în structurile de primire turistică colective

 

Ianuarie-decembrie 2019

Ianuarie-decembrie 2019 în % faţă de
ianuarie-decembrie 2018

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

374 765

174 021

102,8

108,6

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

213 808

154 357

105,2

108,3

Cămine pentru vizitatori

4 947

-

82,7

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

17 168

6 130

96,9

99,6

Structuri de întremare

32 156

741

99,1

87,5

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

55 853

12 676

102,8

118,7

Tabere de vacanţă pentru elevi

50 833

117

99,7

131,5

Ponderi mai însemnate în numărul total de turiști nerezidenți, cazați în structurile de primire turistică colective, le-au revenit turiștilor din România (27,0%), Ucraina (12,4%), Federația Rusă (8,5%), Statele Unite ale Americii (5,6%), Germania (4,5%), Italia (4,1%), Turcia (3,9%), Polonia (3,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,8%), Israel (2,4%), Franța (2,2%), China (1,3%), Austria și Bulgaria (câte 1,2%), Belarus (1,1%), Olanda și Suedia (câte 1,0%).

În ianuarie-decembrie 2019 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 1591,3 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 4,6% mai puțin comparativ cu perioada similară din anul 2018. Reducerea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de descreșterea acestora în cămine pentru vizitatori (-25,8%), la tabere de vacanță pentru elevi (-15,2%), pensiuni turistice și agroturistice (-2,8%), structuri de întremare (-0,8%) și structuri de odihnă (-0,3%). Totodată, s-a majorat numărul de înnoptări ale turiștilor în hoteluri și moteluri (+7,2%).

Din numărul total de înnoptări, 75,7% le revine înnoptărilor turiștilor rezidenți și 24,3% – înnoptărilor turiștilor nerezidenți.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare

 

Ianuarie-decembrie 2019

Ianuarie-decembrie 2019 în % faţă de
ianuarie-decembrie 2018

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

591 275

386 392

95,4

113,5

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

437 971

334 865

107,2

115,5

Cămine pentru vizitatori

78 995

-

74,2

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

36 593

17 058

97,2

108,3

Structuri de întremare

469 084

8 994

99,2

84,6

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

162 104

24 457

99,7

105,6

Tabere de vacanţă pentru elevi

406 528

1 018

84,8

111,4

Durata medie de ședere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2019 a constituit 5,2 zile, din care 7,0 zile – pentru turiștii rezidenți și 3,2 zile – pentru turiștii nerezidenți.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective în ianuarie-decembrie 2019 a constituit 33,3%, inclusiv la hoteluri și moteluri – 23,2%, cămine pentru vizitatori – 50,8%, pensiuni turistice și agroturistice – 14,3%, structuri de întremare – 69,4%, structuri de odihnă – 19,7%, tabere de vacanță pentru elevi – 41,4%.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact: 
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 0 22 40 30 28

Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire