Prima / Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2019
 
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2019
06.03.2020

Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2019

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în anul 2019 faţă de anul 2018 a constituit 103,8%, inclusiv la produse vegetale – 102,4%, produse animaliere – 110,6%.

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole faţă de anul precedent, %

 

2019

informativ: 2018

Total produse agricole

103,8

92,5

Produse vegetale

102,4

92,3

Culturi cerealiere şi leguminoase - boabe2

99,4

103,3

inclusiv: grîu2

100,1

110,2

porumb2

99,8

95,3

leguminoase - boabe

98,5

85,7

Floarea soarelui2

101,3

91,6

Sfeclă de zahăr

114,4

77,6

Tutun

116,3

103,5

Soia

89,0

95,2

Rapița

111,7

91,8

Cartofi

131,6

102,5

Legume – total

112,7

118,5

Fructe şi pomuşoare

117,1

66,5

din care: fructe sîmburoase

101,1

76,8

 fructe săminţoase

123,6

63,2

 pomuşoare de cultură

111,8

72,4

Struguri

94,7

83,4

Produse animaliere

110,6

93,2

Vite şi păsări (în masă vie)

113,1

93,5

din care: bovine

92,5

116,9

 porcine

116,5

95,1

 ovine și caprine

145,8

88,2

 păsări

113,7

88,7

Lapte - total

103,6

100,6

Ouă - total

95,2

87,7

Lână (în greutate fizică)

72,7

100,1

La produsele vegetale a fost înregistrată majorarea preţurilor producătorului la cartofi – cu 31,6%, fructe și pomușoare de cultură – cu 17,1%, tutun – cu 16,3%, sfeclă de zahăr – cu 14,4%, rapița – cu 11,7%, legume  – total – cu 12,7% (din ele legume de cîmp – cu 10,3%, legume de teren acoperit– cu 30,7%). Totodată, au scăzut preţurile de vînzare la secara – cu 13,8%, soia – cu 11,0%, struguri și orz – cu cîte 5,3%.

La produsele animaliere au crescut preţurile la vite şi păsări (în masă vie) – cu 13,1% (din ele la ovine și caprine – cu 45,8%, porcine – cu 16,5%, păsări – cu 13,7%), lapte – cu 3,6%. Totodată, au scăzut preţurile de vînzare la bovine (în masă vie) – cu 7,5%, ouă alimentare – cu 5,0%.

Tabelul 2. Indicii trimestriali ai preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2019 faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent, %

 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

Total produse agricole

95,2

93,5

100,7

108,8

din care: produse vegetale

93,3

90,6

99,8

106,5

 produse animaliere

100,8

98,5

105,8

130,4

 

Note:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.
2 Inclusiv seminţe de soi.

 

Informații relevante:

 
Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire