Prima / Activitatea asigurătorilor în anul 2019
 
Activitatea asigurătorilor în anul 2019
24.03.2020

Activitatea asigurătorilor în anul 2019*

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2019 primele brute subscrise au constituit 1625,4 mil. lei, fiind în creştere cu 7,1% faţă de primele brute subscrise în anul 2018.

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 663,5 mil. lei, depășind cu 25,8% achitările efectuate în anul 2018.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-decembrie

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații
de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2019 în % față de 2018

mil. lei

structura, %

2019 în % față de 2018

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

 Total

1 518,1

1 625,4

100,0

100,0

107,1

527,5

663,5

100,0

100,0

125,8

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

1 418,1

1 523,7

93,4

93,7

107,4

512,8

648,1

97,2

97,7

126,4

asigurări de sănătate

93,1

105,4

6,1

6,5

113,2

30,6

33,0

5,8

5,0

107,8

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

309,0

345,6

20,4

21,3

111,8

188,1

199,1

35,7

30,0

105,8

asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

116,0

155,6

7,6

9,6

134,2

23,3

22,2

4,4

3,3

95,1

asigurări de răspundere civilă auto

713,1

697,1

47,0

42,9

97,8

221,5

287,5

42,0

43,3

129,8

alte asigurări generale

186,9

220,0

12,3

13,4

117,7

49,3

106,4

9,3

16,1

de 2,2 ori

Asigurări de viață

100,0

101,7

6,6

6,3

101,7

14,7

15,5

2,8

2,3

104,9

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

95,1

96,8

6,3

6,0

101,9

12,8

13,6

2,4

2,1

106,4

alte asigurări de viață

5,0

4,9

0,3

0,3

98,7

2,0

1,9

0,4

0,2

95,2

În anul 2019 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor au crescut în raport cu anul 2018 cu 11,3% şi 14,8% respectiv. Totodată, în anul de raport, asigurătorii au suferit pierderi pînă la impozitare în sumă de 26,4 mil. lei, comparativ cu profitul în sumă de 45,8 mil. lei în anul precedent.
 
Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-decembrie
 

 

milioane lei

2019 în %
față de 2018

2018

2019

Venituri – total

2 296,0

2 556,3

111,3

Venituri din activitatea operațională

2 151,8

2 325,0

108,0

din care din activitatea de asigurare

2 060,7

2 289,1

111,1

Cheltuieli – total

2 250,1

2 582,8

114,8

Cheltuieli aferente activității operaționale

2 133,5

2 368,4

111,0

din care aferente activității de asigurare

1 649,3

1 865,8

113,1

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

45,8

-26,4

Х

 

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă aNistrului şi mun. Bender.

   

Informații relevante:

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 0 22 40 30 90
Prima / Activitatea asigurătorilor în anul 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire