Prima / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020
 
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020
15.05.2020

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020*

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2020 s-au cifrat la 210,3 milioane dolari SUA, cu 14,3% mai puțin, față de luna precedentă și cu 18,3% - comparativ cu luna martie 2019.

În ianuarie-martie 2020 exporturile de mărfuri au totalizat 675,0 milioane dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 7,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 521,4 milioane dolari SUA (77,2% din total exporturi), fiind în scădere cu 0,2% față de ianuarie-martie 2019, care a influențat la micșorarea pe total exporturi cu 0,1%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 153,6 milioane dolari SUA (22,8% din total exporturi), sau cu 27,1% mai puțin, comparativ cu ianuarie-martie 2019. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere si alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 17,0% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) - 5,8%.

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (84,3% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (8,9%), feroviar (5,5%) și aerian (1,3%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 447,4 milioane dolari SUA (cu 2,5% mai puțin, față de ianuarie-martie 2019), deținând o cotă de 66,3% în total exporturi (62,6% - în ianuarie-martie 2019).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 14,0% (în ianuarie-martie 2019 - 13,9%), ce corespunde unei valori de 94,9 milioane dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 7,1%, comparativ cu ianuarie-martie 2019.

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-martie 2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019, relevă micșorarea exporturilor în Turcia (-41,6%), Italia (-25,8%), România (-8,9%), Federația Rusă (-8,8%), Belarus (-20,5%), Siria (-96,1%), Afganistan (-97,2%), Canada (-53,1%), Serbia (-45,2%), Irak (-38,5%), Spania (-10,1%), Belgia (-26,9%), 
Olanda (-9,2%), Israel (-35,2%), Egipt (-91,8%), China (-23,4%), Letonia (-35,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-5,2%), Austria (-7,4%), Africa de Sud (-64,2%), Lituania (-18,8%), Germania (-0,7%), Brazilia (-75,9%), Azerbaidjan (-29,4%), care a influențat la diminuarea pe total exporturi cu 13,7%.

În același timp, s-au majorat exporturile în Republica Cehă (de 1,9 ori), Elveția (+20,7%), Portugalia (de 193,1 ori), Grecia (+47,9%), Ungaria (de 2,6 ori), Cipru (de 1,6 ori), Polonia (+8,7%), Bulgaria (+16,2%), Kazahstan (de 2,1 ori), Liban (de 1,7 ori), Franța (+11,6%), Ucraina (+6,6%), Estonia (de 2,5 ori), Georgia (+21,1%), Statele Unite ale Americii (+17,8%), Slovacia (+32,7%), Iordania (de 33,3 ori), Filipine (de 8,2 ori), Taiwan, provincie a Chinei (de 15,2 ori), Arabia Saudită (+43,1%), Indonezia (+8,7%), atenuând astfel scăderea pe total exporturi cu 6,2%.

În ianuarie-martie 2020, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2019, s-au diminuat exporturile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (-21,7%), semințe și fructe oleaginoase (-32,8%), produse medicinale și farmaceutice (-55,0%), îmbrăcăminte și accesorii (-11,8%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-63,5%), tutun brut și prelucrat (-33,0%), mobilă și părțile ei (-5,0%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-53,7%), produse lactate și ouă de păsări (-50,6%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-30,0%), carne și preparate din carne (-48,8%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (-57,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-11,7%), băuturi alcoolice și nealcoolice (-1,3%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (-46,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-7,6%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (-9,7%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (-22,0%), pastă de hârtie și deșeuri de hârtie (-32,1%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-7,3%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (-5,1%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (-3,2%), care au influențat la micșorarea pe total exporturi cu 13,1%.

Totodată, s-au majorat exporturile de legume și fructe (+18,7%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (+20,6%), produse chimice organice (de 1,9 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+5,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 1,9 ori), animale vii (de 2,6 ori), încălțăminte (+15,9%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+24,8%), articole din minerale nemetalice (+7,8%), articole prelucrate din metal (+10,8%), hrană destinată animalelor (+6,5%), metale neferoase (de 4,6 ori), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+1,9%), lemn și plută (de 3,2 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+5,9%), materiale plastice sub forme primare (+49,1%), piei crude, piei tăbăcite și blănuri brute (+36,6%), piele, altă piele și blană prelucrate (de 2,7 ori), articole de voiaj; sacoșe și similare (+2,9%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+35,7%), produse chimice anorganice (+17,7%), atenuând astfel scăderea pe total exporturi cu 5,4%.

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2020 au însumat 501,0 milioane dolari SUA, cu 3,3% mai mult, față de luna anterioară și cu 6,1% mai puțin, comparativ cu luna martie 2019.

În ianuarie-martie 2020 importurile de mărfuri au constituit 1365,8 milioane dolari SUA, volum superior celui înregistrat în ianuarie-martie 2019 cu 0,1%.

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (84,5% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (6,4%), transportul feroviar (4,5%), aerian (2,2%), maritim (1,7%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 647,7 milioane dolari SUA (cu 1,4% mai mult, față de ianuarie-martie 2019), deținând o pondere de 47,4% în total importuri (46,8% - în ianuarie-martie 2019).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 341,6 milioane dolari SUA (cu 6,9% mai puțin, decât în ianuarie-martie 2019), care echivalează cu o cotă de 25,0% în total importuri (26,9% - în ianuarie-martie 2019).

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-martie 2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019, relevă creșterea importurilor din Turcia (+12,0%), Polonia (+19,6%), Bulgaria (+42,7%), Ungaria (+12,5%), Serbia (de 1,7 ori), Azerbaidjan (de 37,5 ori), Japonia (+23,4%), Coreea de Sud (+33,8%), Grecia (+37,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+11,5%), Kazahstan (de 2,0 ori), Franța (+3,6%), Slovenia (+25,7%), Olanda (+10,5%), Irlanda (de 1,8 ori), Singapore (de 3,5 ori), Portugalia (+21,9%), Pakistan (de 1,6 ori), Spania (+4,2%), Emiratele Arabe Unite (de 1,8 ori), Georgia (de 1,9 ori), Ecuador (+14,2%), Mexic (de 1,8 ori), Brazilia (+42,1%), Indonezia (de 1,6 ori), India (+5,7%), Arabia Saudită (de 2,0 ori), Croația (+45,8%), Argentina (de 1,6 ori), Letonia (+14,2%), Germania (+0,3%), Cote D'Ivoire (de 11,6 ori), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 4,3%.

În același timp, s-au diminuat importurile din Federația Rusă (-11,8%), China (-4,8%), Austria (-18,7%), Italia (-4,4%), România (-1,5%), Belarus (-9,2%), Slovacia (-23,8%), Republica Cehă (-7,6%), Suedia (-21,4%), Ucraina (-0,9%), Elveția (-12,8%), Statele Unite ale Americii (-5,0%), Macedonia de Nord (-62,3%), Lituania (-15,6%), Turkmenistan (-34,3%), Maroc (-25,8%), Vietnam (-6,6%), Insulele Feroe (-46,5%), Finlanda (-12,5%), atenuând astfel creșterea pe total importuri cu 4,2%.

În ianuarie-martie 2020, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2019, au sporit importurile de îngrășăminte minerale sau chimice (+26,7%), fier și oțel (+28,4%), produse lactate și ouă de păsări (+38,4%), cereale și preparate pe bază de cereale (+22,3%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (+4,4%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+11,1%), articole prelucrate din metal (+14,0%), articole din minerale nemetalice (+16,9%), tutun brut și prelucrat (+33,1%), semințe și fructe oleaginoase (+14,2%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+3,7%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+8,8%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+21,2%), peste, crustacee, moluște (+14,8%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (de 2,0 ori), legume și fructe (+3,0%), piele, altă piele și blană prelucrate (+11,8%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+16,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+24,3%), produse tanante și colorante (+14,8%), hrană destinată animalelor (+12,8%), produse chimice anorganice (+28,4%), materiale plastice prelucrate (+3,2%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+5,8%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+19,1%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+4,6%), materiale plastice sub forme primare (+4,6%), animale vii (+28,1%), articole de voiaj; sacoșe și similare (+8,9%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (+5,8%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+24,9%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 5,3%.

Totodată au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-29,0%), vehicule rutiere (-13,2%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-16,7%), energie electrică (-39,0%), produse medicinale și farmaceutice (-8,1%), metale neferoase (-16,2%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (-3,1%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (-41,9%), produse chimice organice (-42,6%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-14,8%), încălțăminte (-12,5%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (-6,9%), carne și preparate din carne (-13,2%), cărbune, cocs și brichete (-25,8%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (-2,1%), îmbrăcăminte și accesorii (-0,8%), mobilă și părțile ei (-1,0%), cauciuc prelucrat (-0,6%), lemn și plută (-1,0%), atenuând astfel creșterea pe total importuri cu 6,1%.

Deficitul balanței comerciale în luna martie 2020 a fost de 290,7 milioane dolari SUA, cu 51,2 milioane dolari SUA (+21,4%) mai mult, față de cel înregistrat în luna februarie 2020 și cu 14,6 milioane dolari SUA (+5,3%) - comparativ cu luna martie 2019.

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-martie 2020 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 690,8 milioane dolari SUA, cu 58,7 milioane dolari SUA (+9,3%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2019.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 200,3 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 246,7 milioane dolari SUA, respectiv cu 20,7 milioane dolari SUA (+11,5%) mai mare și cu 18,2 milioane dolari SUA (-6,9%) mai mic, față de cel înregistrat în ianuarie-martie 2019.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2020 a fost de 49,4%, comparativ cu 53,7 % în perioada similară din anul 2019.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2020 a constituit 69,1% (în ianuarie-martie 2019 - 71,9%), iar cu țările CSI - 27,8% (în ianuarie-martie 2019 – 27,8%).

Persoanele fizice au importat în ianuarie-martie 2020 mărfuri și produse în valoare de 44,7 mil. dolari SUA, cu 8,1% mai mult în raport cu aceeași perioadă din anul 2019. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (+10,3%), cărora le-a revenit 83,3% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe:

*Note:

  • Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  • Datele pentru ianuarie-martie 2020 sunt provizorii, iar pentru perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date rectificate.
  • Reexporturile de mărfuri străine includ în sine reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
    Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
    Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici și persoanelor fizice).

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior 
tel. 022 24 16 65

Prima / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire