Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2020
 
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2020
18.05.2020

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2020

Biroul National de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2020 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 38,8 mii de turiști, din care 20,3 mii de turiști rezidenți (52,3% din total) și 18,5 mii de turiști nerezidenți (47,7%).

Comparativ cu ianuarie-martie 2019, a scăzut numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective (-30,0%), pe seama reducerii acestuia la tabere de vacanță pentru elevi (-94,0%), hoteluri și moteluri (-37,3%), structuri de odihnă (-26,4%) și structuri de întremare (-9,8%). Totodată, a crescut numărul de turiști cazați în pensiuni turistice și agroturistice (+23,3%) și cămine pentru vizitatori (+5,4%).

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective

 

Ianuarie-martie 2020

Ianuarie-martie 2020 în % faţă de ianuarie-martie 2019

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

38 762

18 475

70,0

59,6

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

25 818

16 164

62,7

57,7

Cămine pentru vizitatori

794

-

105,4

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

3 478

941

123,3

96,2

Structuri de întremare

5 328

89

90,2

102,3

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

3 335

1 281

73,6

66,2

Tabere de vacanţă pentru elevi

9

-

6,0

-

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective, le-au revenit turiştilor din România (29,3%), Ucraina (15,9%), Federația Rusă (9,8%), Italia (5,1%), Turcia (5,0%), Statele Unite ale Americii (4,3%), Germania (4,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,6%), Franța (2,1%), Israel și Polonia (câte 2,1%).

În ianuarie-martie 2020 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 163,0 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 20,1% mai puțin față de perioada similară din anul 2019. Micșorarea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de descreșterea acestora la tabere de vacanță pentru elevi (-95,5%), structuri de odihnă (-44,3%), hoteluri și moteluri (-34,3%), cămine pentru vizitatori (-18,2%), pensiuni turistice și agroturistice (-9,9%). Din numărul total de înnoptări, 73,0% le revine înnoptărilor turiștilor rezidenți şi 27,0% - înnoptărilor turiştilor nerezidenți.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare

 

Ianuarie-martie 2020

Ianuarie-martie 2018 în % faţă de ianuarie-martie 2019

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

163 011

44 053

79,9

64,9

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

54 398

38 102

65,7

62,8

Cămine pentru vizitatori

18 482

-

81,8

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

5 519

2 602

90,1

93,1

Structuri de întremare

79 262

1 034

96,0

106,2

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

5 336

2 315

55,7

67,8

Tabere de vacanţă pentru elevi

14

-

4,5

-

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2020 a constituit 5,2 zile (6,9 zile - pentru turiștii rezidenți și 3,4 zile - pentru turiştii nerezidenți).

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-martie 2020 a constituit 17,5 % față de 23,6% în perioada corespunzătoare a anului precedent, inclusiv la hoteluri și moteluri – 11,4% (în ianuarie-martie 2019 - 17,8%), cămine pentru vizitatori – 48,2% (61,0%), pensiuni turistice şi agroturistice – 6,7% (10,9%), structuri de întremare – 46,1% (49,4%), structuri de odihnă – 3,9% (8,8%), tabere de vacanță pentru elevi – 0,1% (1,1%).


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă (în special ianuarie-martie 2020) reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare.


 

Informații relevante:

 

Persoană de contact: 
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 067 770 820
Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire