Prima / Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2020
 
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2020
25.05.2020

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2020*

Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020 primele brute subscrise au constituit 339,5 mil. lei, fiind în descreştere cu 1,1% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 187,2 mil. lei și s-au redus cu 9,5% în raport cu achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2019.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-martie

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații
de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2020 în % față de 2019

mil. lei

structura, %

2020 în % față de 2019

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

 

 Total

343,4

339,5

100,0

100,0

98,9

206,8

187,2

100,0

100,0

90,5

 

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

319,2

313,6

93,0

92,4

98,2

203,3

181,0

98,3

96,7

89,1

 

asigurări de sănătate

20,0

19,0

5,8

5,6

94,8

5,8

9,3

2,8

5,0

159,6

 

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

72,4

72,5

21,1

21,4

100,2

48,2

45,1

23,3

24,1

93,5

 

asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

43,8

33,7

12,8

9,9

76,9

1,7

4,1

0,8

2,2

de 2,4 ori

 

asigurări de răspundere civilă auto

152,2

160,6

44,3

47,3

105,5

66,9

77,5

32,3

41,4

115,9

 

alte asigurări generale

30,8

27,7

9,0

8,2

90,1

80,6

45,0

39,1

24,0

55,9

 

Asigurări de viață

24,2

25,9

7,0

7,6

107,3

3,6

6,2

1,7

3,3

171,2

 

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

23,0

24,7

6,7

7,3

107,5

3,1

5,7

1,5

3,1

187,3

 

alte asigurări de viață

1,2

1,2

0,3

0,4

104,5

0,5

0,4

0,2

0,2

78,8

 

În ianuarie-martie 2020 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au redus în raport cu perioada respectivă a anului 2019 cu 10,4% şi 9,5% respectiv. Profitul pînă la impozitare s-a redus cu 28,5% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-martie

 

milioane lei

2020 în %
față de 201
9

2019

2020

Venituri – total

646,4

579,3

89,6

Venituri din activitatea operațională

569,9

532,2

93,4

din care din activitatea de asigurare

562,1

525,9

93,6

Cheltuieli – total

614,6

556,5

90,5

Cheltuieli aferente activității operaționale

556,7

543,7

97,7

din care aferente activității de asigurare

459,7

437,5

95,2

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

31,9

22,8

71,5

 

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Informații relevante:

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 067 770 002

Prima / Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire