Prima / Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2020
 
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2020
15.06.2020

Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 20201

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna aprilie 2020, cu transportul public, au fost transportați 949,7 mii pasageri, cu 89,3% mai puţin ca în luna corespunzătoare din anul 2019. O scădere semnificativă a numărului de pasageri transportați se observă atât în transportul aerian (-93,5%), rutier (-89,7%) cât și cel feroviar (-72,7%). Parcursul pasagerilor, în luna de raport a constituit 30,1 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 93,3% comparativ cu luna aprilie 2019.

În ianuarie-aprilie 2020, cu transportul public, au fost transportați 20,8 mil. pasageri, cu 39,1% mai puţin ca în perioada similară din anul 2019. Parcursul pasagerilor a constituit 1,0 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 39,6% comparativ cu ianuarie-aprilie 2019.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere în total (97,5%), fiind urmat de transportul feroviar (1,3%) și transportul aerian (1,0%).

Comparativ cu ianuarie-aprilie 2019, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+39,9%). Totodată, se atestă o scădere, față de perioada respectivă din anul 2019, în transportul feroviar de pasageri (-47,9%), aerian (-46,8%) și rutier (-39,0%).

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor în ianuarie-aprilie 2020, pe moduri de transport public

 

Aprilie 2020

În % față de aprilie 2019

Ianuarie-aprilie 2020

În % față de ianuarie-aprilie 2019

Pasageri transportaţi, mii pasageri

949,7

10,7

20 782,0

60,9

 din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

feroviar

37,0

27,3

273,9

52,1

 rutier (autobuze şi microbuze)

890,9

10,3

20 267,3

61,0

fluvial

15,1

137,3

42,1

139,9

aerian

6,7

6,5

198,7

53,2

Parcursul pasagerilor, mil. pasageri-km

30,1

6,7

993,2

60,4

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

feroviar

1,4

18,1

13,4

48,4

 rutier (autobuze şi microbuze)

15,7

5,5

654,2

62,4

fluvial

0,03

137,3

0,1

139,9

aerian

13,0

8,3

325,5

57,1

În ianuarie-aprilie 2020 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 20,8 mil. pasageri, cu 39,1% mai putin comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019. Ponderea pasagerilor transportați, în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze, în municipiul Chişinău a constituit 57,7%, regiunile de dezvoltare Centru – 18,3%, Nord – 13,9%, Sud – 8,0% și UTA Găgăuzia – 2,1%.

În luna aprilie 2020, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,0 mil. tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2019 cu 35,1%. Volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar a scăzut cu 59,4%, aerian – cu 45,3%, iar cu transportul rutier – cu 27,2%. Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 310,3 mil. tone-km, fiind în descreştere cu 29,7% comparativ cu luna aprilie 2019.

În ianuarie-aprilie 2020 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 4,6 mil. tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2019 cu 11,2%. Parcursul mărfurilor a totalizat 1472,0 mil. tone-km, cu 9,1% mai puțin comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019.

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport, pe moduri de transport

 

Aprilie 2020

În % față de aprilie 2019

Ianuarie- aprilie 2020

În % față de ianuarie-aprilie 2019

Mărfuri transportate, mii tone

1 031,3

64,9

4 633,7

88,8

 din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

feroviar

171,8

40,6

1 109,5

69,2

 rutier

841,6

72,8

3 480,3

97,1

fluvial

17,8

163,3

43,5

136,4

aerian

0,1

54,7

0,4

 64,5

Parcursul mărfurilor, mil. tone-km

310,3

70,3

1 472,0

90,9

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

feroviar

41,8

45,9

265,9

71,3

 rutier

268,4

76,6

1 205,6

96,8

fluvial

0,04

163,3

0,1

136,4

aerian

0,1

63,0

0,4

84,3

În ianuarie-aprilie 2020 întreprinderile de transport rutier2 au transportat 3,5 mil. tone de mărfuri, cu 2,9% mai puţin față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (44,9%), regiunile de dezvoltare Centru (28,3%), Nord (16,2%), Sud (7,2%) și UTA Găgăuzia (3,4%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-aprilie 2020 au fost transportate 1,1 mil. tone de mărfuri, sau cu 30,8% mai puțin faţă de aceeași perioadă din anul 2019.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflecta și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității transporturilor.


 

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
2  Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact: 
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 067 770 820

Prima / Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire