Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2020
 
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2020
14.08.2020

Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar
 din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2020*

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-iunie 2020 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 50708 mil. lei, fiind în descreștere cu 10,0% față de încasările perioadei respective ale anului precedent. Reduceri s-au produs pentru toate tipurile de încasări:

 • de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 54,9%;
 • din impozite și taxe – cu 33,9%;
 • din vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 29,8%;
 • din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 25,3%;
 • de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 23,1%;
 • de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 5,9%;
 • din alte încasări – cu 3,5%.

În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 52534 mil. lei, micșorîndu-se cu 10,2% față de eliberările efectuate în ianuarie-iunie 2019. Reduceri s-au înregistrat pentru toate tipurile de eliberări:

 • achiziționarea produselor agricole – cu 26,7%;
 • procurarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 20,3%;
 • plăți pentru alte scopuri – cu 7,3%;
 • plăți din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 2,5%;
 • pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 0,4%.

Tabelul 1. Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie-iunie

 

milioane lei

structura, %

2020 în % față de 2019

2019

2020

2019

2020

Încasăritotal

56 370

50 708

100,0

100,0

90,0

de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere

33 583

31 595

59,6

62,3

94,1

din plățile pentru chirie și servicii comunale

2 080

1 554

3,7

3,1

74,7

de la întreprinderile care prestează servicii de transport

719

324

1,3

0,6

45,1

de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice

3 011

2 114

5,3

4,2

70,2

din impozite și taxe

1 308

864

2,3

1,7

66,1

de la întreprinderile care prestează alte servicii

4 414

3 393

7,8

6,7

76,9

alte încasări

11 256

10 865

20,0

21,4

96,5

Eliberări  total

58 486

52 534

100,0

100,0

89,8

pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare

6 763

6 733

11,6

12,8

99,6

pentru achiziționarea produselor agricole

1 006

737

1,7

1,4

73,3

pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice

18 456

14 711

31,6

28,0

79,7

din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net)

9 238

9 010

15,8

17,2

97,5

pentru alte scopuri

23 024

21 343

39,3

40,6

92,7

 

*Note:

 • Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Informații relevante:

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 067 770 002

Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire