Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2020
 
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2020
18.08.2020

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2020

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2020 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 41,3 mii de turiști, din care 22,2 mii de turiști rezidenți (53,7% din total) și 19,1 mii de turiști nerezidenți (46,3%).

Comparativ cu ianuarie-iunie 2019 a scăzut numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective (-73,6%), pe seama reducerii acestuia la tabere de vacanță pentru elevi  (-99,7%), structuri de odihnă (-81,1%), hoteluri și moteluri (-72,3%), structuri de întremare (-59,6%), pensiuni turistice și agroturistice (-53,0%) și cămine pentru vizitatori (-42,7%).

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective

 

Ianuarie-iunie 2020

Ianuarie-iunie 2020
în % faţă de
ianuarie-iunie 2019

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

41 349

19 135

26,4

24,2

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

27 265

16 795

27,7

23,9

Cămine pentru vizitatori

1 355

-

57,3

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

3 560

942

47,0

32,1

Structuri de întremare

5 383

89

40,4

32,2

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

3 737

1 309

18,9

23,7

Tabere de vacanţă pentru elevi

49

-

0,3

-

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective, le-au revenit turiştilor din România (30,4%), Ucraina (15,4%), Federația Rusă (9,6%), Italia (5,0%), Turcia (4,9%), Statele Unite ale Americii (4,2%), Germania (4,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,6%), Franța (2,2%), Polonia și Israel (câte 1,5%).

În ianuarie-iunie 2020 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 186,5 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 70,1% mai puțin față de perioada similară din anul 2019. Micșorarea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de descreșterea acestora la tabere de vacanță pentru elevi (-99,3%), structuri de odihnă (-88,8%), hoteluri și moteluri (-70,8%), pensiuni turistice și agroturistice (-67,2%), cămine pentru vizitatori (-26,3%). Din numărul total de înnoptări, 75,4% le revine înnoptărilor turiștilor rezidenți şi 24,6% - înnoptărilor turiştilor nerezidenți.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare

 

Ianuarie-iunie 2020

Ianuarie-iunie 2018
în % faţă de
ianuarie-iunie 2019

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

186 528

45 848

29,9

26,0

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

57 795

39 835

29,2

26,2

Cămine pentru vizitatori

35 499

-

73,7

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

5 690

2 604

32,8

26,6

Structuri de întremare

80 937

1 034

41,2

32,5

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

5 845

2 375

11,2

20,9

Tabere de vacanţă pentru elevi

762

-

0,7

-

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2020 a constituit 5,5 zile (7,3 zile - pentru turiștii rezidenți și 3,4 zile - pentru turiştii nerezidenți).

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-iunie 2020 a constituit 16,5% față de 28,3% în perioada corespunzătoare a anului precedent, inclusiv la hoteluri și moteluri – 9,4% (în ianuarie-iunie 2019 – 21,3%), cămine pentru vizitatori – 64,6% (57,7%), pensiuni turistice şi agroturistice – 6,4% (14,3%), structuri de întremare – 44,9% (58,4%), structuri de odihnă – 3,8% (14,7%), tabere de vacanță pentru elevi – 2,3% (29,8%).


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare.


 

Informații relevante:

 

Persoană de contact: 
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 067 770 820

Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire