Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2020
 
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2020
21.08.2020

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2020

Biroul Național de Statistică informează că, în luna iunie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creștere cu 10,5% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creștere cu 3,0%, comparativ cu luna iunie 2019.

Totodată, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, în iunie 2020 a crescut cu 23,9% (în preţuri comparabile) faţă de luna mai 2020 şi a scăzut cu 43,5% comparativ cu luna iunie 2019.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei

Activitate economică

Iunie 2020 în % faţă de:

Ianuarie-iunie 2020
 în % faţă de
ianuarie-iunie 20191

mai 20201

iunie 20191

Comerţ cu amănuntul

110,5

103,0

98,6

din care:
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializat
e

97,1

95,4

99,6

Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate

101,6

104,4

109,6

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate

101,3

73,1

84,9

Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate

145,3

113,5

98,7

Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate

133,6

143,0

111,0

Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate

132,3

66,2

57,4

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

113,7

111,4

97,8

 

 

 

 

Servicii de piaţă prestate populaţiei

123,9

56,5

75,3

din care:

 

 

 

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

138,7

31,8

52,6

Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

178,9

2,6

22,4

Învăţămînt

88,9

61,2

80,3

Sănătate şi asistenţă socială

129,4

101,6

98,4

Activităţi de recreare, de agrement

133,0

35,5

55,5

Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc

93,7

83,7

103,1

Alte activităţi de servicii

146,1

85,6

84,7

1 În preţuri comparabile

În ianuarie-iunie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 1,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din 2019.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a micșorat cu 24,7% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-iunie 2019.

În luna iunie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 5,3 % (în preţuri curente) față de luna mai 2020 și a scăzut cu 11,0 %, comparativ cu luna iunie 2019.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor în iunie 2020, au crescut cu 16,6 % (în preţuri curente) față de luna precedentă și s-au micșorat cu 22,7%, comparativ cu luna iunie 2019.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor

Activitate economică

Iunie 2020 în % faţă de:

Ianuarie-iunie 2020
 în % faţă de
 ianuarie-iunie 20192

mai 20202

iunie 20192

Comerţ cu ridicata

105,3

89,0

90,7

din care:
Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

96,8

60,4

51,7

Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

97,2

110,4

104,8

Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

95,3

87,6

97,8

Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum

126,1

76,5

80,8

Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii

154,1

199,8

156,4

Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri

105,7

71,2

78,5

Comerţ cu ridicata specializat al altor produse

98,9

86,9

85,5

Comerț cu ridicata nespecializat

124,5

91,1

82,1

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

116,6

77,3

84,8

    din care:
Transport și depozitare

113,1

51,9

71,4

Informaţii şi telecomunicaţii (cu excepţia activităţii de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţii de editare muzicală, activităţi de difuzare şi transmitere de programe)

107,8

100,9

103,6

Tranzacţii imobiliare

160,1

91,7

77,2

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (cu excepţia activităţii veterinare)

125,9

90,9

84,6

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (cu excepţia activităţii agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor)

104,1

100,1

105,5

2 În preţuri curente

În ianuarie-iunie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 9,3% (în preţuri curente), faţă de perioada corespunzătoare din anul 2019.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor, în aceeași perioadă a înregistrat o scădere cu 15,2% (în preţuri curente), în raport cu ianuarie-iunie 2019.

În luna iunie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a inregistrat o creștere de 12,1% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi o scădere cu 10,9% față de luna iunie 2019.

În ianuarie-iunie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a micșorat cu 22,3% (în preţuri curente), comparativ cu aceeași perioada din 2019.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității comerțului și serviciilor.


 

*Notă:
  • Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:

Iulia Timofti
consultant principal al direcției statistica comerţului interior
tel. 067 770 062

Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire